Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen, 60 op

Sisältöä päivitetään myöhemmin

Opiskelu alkaa
Tutkinto
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.
Pätevyys
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun ja media-alaan liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä esim.

- strateginen ja toimintaprosessien suunnittelu ja toteutus
- yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
- kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.
Jatko-opintomahdollisuudet
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.