Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen, 60 op

Muotoilu- ja media-alan uudistavan osaamisen opinnoissa perehdytään muotoiluajatteluun, ihmislähtöiseen, yhteisöllisesti (co-design) sekä kokeillen kehittävään suunnittelutoimintaan.

Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Muotoilu- ja media-alan uudistavan osaamisen ylempi AMK-tutkinto käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen. Näitä menetelmiä sovelletaan palvelujen, informaatiomuotoilun, digitaalisten tai ympäristömyötäisten ratkaisujen, brändikonseptien sekä toiminta- ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Kehittämisratkaisuja voi suunnitella sekä yksityiselle, julkiselle että kolmannelle sektorille.

Opiskele työn ohessa

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9-17 ja la klo 9-16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Osan vaihtoehtoisista opinnoista voi suorittaa myös täysin virtuaalisina. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. Jos opiskelijan ammattikorkeakoulututkinto ei ole 4 vuoden, 240 opintopisteen pituinen, joutuu hän myös esittämään käydyksi tai suorittamaan 30 opintopisteen lisäopinnot.

Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.
Pätevyys
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun ja media-alaan liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä esim.

- strateginen ja toimintaprosessien suunnittelu ja toteutus
- yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
- kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.
Jatko-opintomahdollisuudet
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.
Kuva
LAMK alumni Jukka Turunen

"Älyllinen virkistyminen YAMK-tutkinnon parasta antia"

" Yllättävintä opintojen aikana oli huomata työuran aikana kangistunut toimintamalli sekä voimauttava tunne siitä irti pääsemisestä. Tämä tapahtui opintojen aikana saadun uuden tiedon avulla." 

Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Mirja Kälviäinen
Yliopettaja
mirja [dot] kalviainenatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi

Opiskelijatarinoita