Kulttuuriala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, 60 op

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa.

Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Kulttuurialalla Digitaaliset ratkaisut -koulutuksen keskiössä ovat digitaalinen toimintaympäristö, digitaaliset palvelut sekä ratkaisujen asiakas, käyttäjä ja niiden käyttäjälähtöisyys. Koulutuksessa opiskellaan digitaalisten keinojen käyttöä ja toimintamalleja erilaisten ratkaisujen ja palvelujen tuottamisessa sekä niiden käyttäjälähtöistä kehittämistä. Valmistuttuasi osaat toimia kehittämisen suunnittelijana ja kehittämisprosessien toteuttajana tällaisissa projekteissa.

Koulutuksen sisältönä ovat digitalisaatioon liittyvät strategiat, toimintamallit, ratkaisut ja palvelut sekä niiden kehittämiseen liittyvät menetelmät ja prosessit. Muotoiluajattelua ja sen prosessiin liittyviä menetelmiä sovelletaan digitaalisten ratkaisujen kehittämisprosessiin. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat käyttökokemusta (UX)kehittävä käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD), käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi sähköisen tuotteen tai palvelun konseptin ja käyttöliittymän kehittäminen tai informaatiomuotoilun hanke.

Itsenäistä työskentelyä ja 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa

Ydinopintoihin sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa, näihin on osin verkko-osallistumismahdollisuus. Opiskelijan opintojaksovalintojen mukaan on myös viikon kestäviä intensiivijaksoja. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LAMKin järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi.
Pätevyys
Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa kohdentaa muotoilun tai media-alan ammatillista erityisosaamista digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.
Jatko-opintomahdollisuudet
Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Kulttuurialan koulutuksesta vahva pohja kehitystyöhön

Yliopettaja Mirja Kälviäisen mukaan opiskelijat tulevat opiskelemaan YAMK-tutkintoa monilta eri luovan muotoilun ja viestinnän aloilta ja monista eri lähtökohdista. 

- Yhteistä opiskelijoille on, että he tulevat hakemaan uutta suuntaa työelämässä ja uudistamaan omaa osaamistaan. Yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja muutos houkuttelee päivittämään osaamista. Viime vuosina eniten esillä ollut asia on palvelumuotoilu, jonka opintoja voi ottaa osaksi myös YAMK-tutkintoa. Lisäksi muotoiluajatteluun kuuluva käyttäjälähtöisten menetelmien tuntemus sekä kyky ennakoida ja analysoida tulevaisuutta ovat tarpeellisia lähes kaikissa tehtävissä tänä päivänä. 

Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Harri Heikkilä
Yliopettaja
harri [dot] heikkilaatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi