KOKOMA – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työelämään yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla

Oletko etsimässä työpaikkaa? Oletko harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä? 
Me autamme sinua kehittymään. Tule rakentamaan polkuasi työelämään sekä kehittämään kielitaitoasi ja verkostoitumaan.
Toteutusaika
04.02.2019 - 10.05.2019
Opetuskieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu: 
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti

Metropolia:
Vanha maantie 6, 02650 Espoo

Turun ammattikorkeakoulu:
Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Hinta
0 €

Sisältö:

  • Yrittäjyysvalmiuksia kehittävät moduulit
  • Suomi toisena kielenä (S2)-opetus
  • Valmennusleiri
  • Henkilökohtainen ohjausprosessi
  • Tehtävät yrityksissä ja aidoissa työelämätilanteissa
     

 

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tukea korkeakoulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien ja ammatillisen suomen kielen kehittymistä sekä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Lisäksi tavoitteena on edistää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia ja tukea heidän integroitumistaan yhteiskuntaan.
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulutetuille maahanmuuttajille (vähintään bachelor degree)

Pääsyvaatimus

Korkeakoulututkinto, suomen kielen osaaminen tasolla A2.2

Katso eurooppalainen viitekehys: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Etäopetus, tapaamiset kasvokkain, online-tapaamiset, ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu

Opintojakson laajuus on 10 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä) ja se toteutetaan pääasiassa verkossa. Opintojakso sisältää tapaamisia luokassa, online-tapaamisia, ryhmätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Luokkatapaamisiin voi osallistua paikan päällä tai verkon välityksellä. Osa tehtävistä pyritään toteuttamaan aidoissa työelämätilanteissa. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hallintaa, koska pääosa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opiskeluun tarvitaan tietokone, Internet-yhteys, kuulokemikrofoni ja web-kamera.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta moduulista. Opetuskielenä käytetään pääosin suomen kieltä, mutta tukikielenä voidaan käyttää englantia. Opiskelijoita ohjataan henkilökohtaisesti koko opintokokonaisuuden ajan ja heitä tuetaan oman yrityksen perustamisessa tai oman alan työpaikan saamisessa. Moduulien jälkeen opiskelijat osallistuvat valmennusleirille. Opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita perustamaan oman yrityksen, osallistuvat Start up-leirille, jossa tarjotaan infoa ja ohjausta liikeidean kirkastamiseen ja yrityksen perustamiseen. Opiskelijat, jotka haluavat suuntautua muualle työmarkkinoille, osallistuvat Get employed-leirille. Leirillä mm. päivitetään LinkedIn-profiili ja portfolio, sanoitetaan omaa osaamista sekä tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja toimintatapaa.
Muuta tärkeää

Lisätiedot:

Heli Lahtio
heli [dot] lahtioatlamk [dot] fi
p. 044 708 5106

Ilmoittautuminen

Hakuaika: 5.11. - 19.12.2018 (hakuaikaa jatkettu)

Haun lisäksi sinun tulee toimittaa kopio alkuperäisestä tutkintotodistuksesta 19.12.2018 mennessä osoitteeseen:

Lahden ammattikorkeakoulu
Minna Kämäri, LAMK-palvelut
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti

tai sähköpostin liitteenä minna [dot] kamariatlamk [dot] fi

Hakukelpoisille järjestetään ennen opintokokonaisuuden alkua valintatilaisuus, joka toteutetaan käyttäen Skype for business-ohjelmaa. Valintakoetta varten hakija tarvitsee Internet-yhteyden, web-kameran sekä kuulokemikrofonin. Valintakokeessa opintokokonaisuuteen hakeneet haastatellaan. Lisäksi tilaisuudessa tehdään kirjallinen tehtävä, jolla selvitetään opiskelijoiden suomen kielen osaamista.

Kutsut valintatilaisuuteen lähetetään 20.12.2018 mennessä sähköpostitse. Valintatilaisuus järjestetään 8.1.2019. Linkki keskusteluun lähetetään jokaiselle hakijalle sähköpostitse. 

Opintokokonaisuuteen valituille ilmoitetaan sähköpostilla opintokokonaisuuden aikataulu viimeistään 18.1.2019.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
*