Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö, 60 op

Hanki ylempi AMK-tutkinto ja opiskele kestävän kaupunkiympäristön osallistavaa kehittämistä, ilmastonmuutosta ja sen ympäristövaikutuksia sekä muutoksen johtamista ja hallintaa!

Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

 

Kuva
LAMK
Koulutuksen sisältö

Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen haasteet muodostavat lähtökohdat ohjelmalle, joka keskittyy tulevaisuuden kestävän kaupunkiympäristön ratkaisuihin. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaisia taitoja ja kompetensseja ja urbanisaation vaikutusten ymmärtäminen edellyttää monialaista lähestymistapaa suunnittelu- ja johtamisprosesseissa. 

Ohjelma avaa erilaisten taustojen omaaville opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä työelämän haasteiden parissa soveltaen tieteellistä tutkimusta käytännön tilanteisiin. Opiskelijoiden odotetaan omaksuvan, johtavan ja kehittävän monialaista lähestymistapaa koskien kaupunkiympäristöä ja sen kehittämistä.

Ydinopinnot liittyvät kestävän kaupunkiympäristön osallistavaan kehittämiseen, ilmastonmuutokseen ja sen ympäristövaikutuksiin, muutoksen johtamiseen ja hallintaan sekä paikkatietojen hyödyntämiseen. Opiskelija voi valita täydentäviä opintoja LAMKin yhteisestä tarjonnasta tai muiden korkeakoulujen vastaavan tasoisesta tarjonnasta.

Monimuotoista opiskelua

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opetuksena, jossa yhdistetään erilaisia opiskelutapoja. Opiskelun lähipäiviin valmistaudutaan yleensä ennakkotehtävien avulla ja lähipäiviin sisältyy luentoja ja yksilö- tai ryhmätyöskentelyä opintojakson sisällöstä riippuen. Lähipäivien jälkeen suoritetaan lopputehtäviä sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Opiskelussa käytetään hyväksi sähköistä oppimisalustaa.

Valintakoe

Tietoa valintakokeesta löydät täältä

Lisätietoa opetuskielistä
Luennot pidetään englanniksi yhdessä englanninkielisen Master-ryhmän kanssa, mutta tehtävät ja opinnäytetyö tehdään suomeksi. Henkilökohtainen ohjaus on suomeksi.
Pätevyys
Koulutus tuottaa YAMK-insinöörin tutkinnon (Master´s Degree), joka vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.
Uramahdollisuudet

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Opinnot ja tutkinto antavat opiskelijalle mahdollisuuden valmentautua uudenlaisiin urahaasteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tähän vaikuttavat opiskelijan aiempi tutkinto, työkokemus sekä opinnäytetyö ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa.

Tutkinto edistää opiskelijan työllistymismahdollisuuksia ympäristöalan koulutustaustaa vaativissa tehtävissä. Valmistunut opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään, johtamaan ja arvioimaan vaativia yhdyskuntiin ja ympäristöön kohdistuvia projekteja. Opiskelija osaa käyttää osallistavia ja innovatiivisia menetelmiä projektin hallinnan apuna.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tutkinnon jälkeen opiskelumahdollisuuksia on tarjolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Opiskelijan tulee ottaa selville, millaisia erityisvaatimuksia asetetaan ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tiedekorkeakouluissa (mahdolliset siltaopinnot).
Yhteystiedot
Eeva Aarrevaara
Yliopettaja
Tekniikan ala
Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
35837792222
eeva [dot] aarrevaaraatlamk [dot] fi