Insinööri (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, 60 op

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa.

Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Tekniikan alalla koulutus keskittyy informaatioteknologian ja digitaalisuuden uusimpiin trendeihin. Tavoitteena on käyttää hyväksi ICT:n luomia mahdollisuuksia yritystoiminnan, teollisuuden ja julkisen sektorin edistämiseen. Ohjelma lisää laaja-alaista ymmärrystä big datan, koneoppimisen, data-analytiikan ja infrastruktuurin osalta sekä parantaa yhteistyötä eri ICT-toimijoiden kesken, unohtamatta ketterän kehityksen periaatteita. Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä.

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, jossa keskeisenä sisältönä on pelillisyys sekä big data. Lisäksi koulutukseen kuuluu vaihtoehtoiset syventävät opinnot, joissa voit halutessasi keskittyä IoT:hen ja koneoppimiseen tai vaihtoehtoisesti käydä monialaisia osaamista laajentavia kursseja. Täydentäviä opintoja voit suorittaa monialaisesta opintotarjonnasta (esim. johtaminen, liiketoimintaosaaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu) tai vaikka kasvattaa IT-osaamistasi data-analytiikan, virtualisoinnin ja pilvipalveluiden saralta.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena (lähi-opetus, verkko-opiskelu, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely) ja opintojaksoa kohden on enintään neljä kontaktipäivää. Virtuaaliopetusta hyödynnetään tehokkaasti, ts. luentojen kuuntelu etänä onnistuu, ja kaikki luennot tallennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Uramahdollisuudet

Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi