Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, 240 op

Mediatekniikka
Ohjelmistotekniikka
Tietoverkot

Oletko kiinnostunut peleistä, 3D-mallinnuksesta, mobiiliohjelmoinnista tai tietoverkoista?  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus antaa sinulle hyvät eväät suunnitella ja toteuttaa erilaisia ICT-ratkaisuja. Opiskelet itsenäisesti verkossa ja valmistuttuasi työllistymisnäkymäsi ovat hyvät. 

Opiskelu alkaa
Tutkinto
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Kuva
LAMK
Koulutuksen sisältö

Digitaaliset palvelut ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja niiden toimivuus on yhä keskeisemmässä roolissa jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Tästä syystä tarvitaan tieto- ja viestintätekniikkaa hallitsevia insinöörejä kehittämään ja toteuttamaan käyttäjälähtöisiä uusia palveluita ja niiden toimintaan tarvittavia järjestelmiä. Tietotekniikkaa tarvitaan lähes kaikilla aloilla, joten sen osaaminen antaa mahdollisuudet hakeutua eri alojen tietoteknisiin tehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvälisissä organisaatioissa. 

Opiskele itsenäisesti verkossa

Opiskelu on verkkomuotoista eli paikasta riippumatonta: opiskelet itsenäisesti verkossa yhdessä muiden kanssa. Tarvitset hyvät verkkoyhteydet ja toimivat laitteet. Itsenäisempi työskentely vaatii sitoutumista, ongelmanratkaisukykyä, ahkeruutta ja tehokasta ajankäyttöä, mutta tuottaa hyviä oppimistuloksia. Vaikka opetus on verkkomuotoista, niin opintojen toteutus vaatii ajoittain osallistumaan aikataulun mukaisiin oppimissessioihin. Samalla opit käyttämään sujuvasti digiajan uusimpia verkkotyökaluja ja toimimaan aktiivisesti ja yhteisöllisesti verkossa.

Opintojen alkuvaiheessa rakennat vankan pohjan ICT-alan syventämiseen myös opintojen jälkeen. Saat perustiedot muun muassa ohjelmistojen kehityksestä, teknisen visualisoinnin hyödyntämisestä sekä tietoverkkojen ja IoT-teknologian yhdistämisestä.

Double Degree Valencian teknillisestä yliopistosta

Tietotekniikka on alana aidosti kansainvälinen. LAMKin tieto- ja viestintätekniikalla on laajat yhteistyöverkostot kansainvälisiin yliopistoihin. Yksi mahdollisuus sinulla on LAMKin tieto- ja viestintätekniikan opiskelijana suorittaa Double Degree eli voit saada tutkinnon myös Valencian teknillisestä yliopistosta.

 

 

Suuntautumisen valinta
Opinnoissasi voit suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena, jolloin laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa.
Lisätietoa opetuskielistä
Pääkieli on suomi, mutta tentit, harjoitustyöt tai opinnäytetyön voi tehdä myös esimerkiksi englannin kielellä. Ammattiaineita opiskellaan osaksi englannin kielellä.
Uramahdollisuudet

Työllistymismahdollisuutesi tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä ovat hyvät. Tietotekniikkaa tarvitaan lähes kaikilla aloilla, joten se antaa mahdollisuudet hakeutua eri alojen tietoteknisiin tehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvälisissä organisaatioissa. Voit hakeutua teollisuuden tai liike-elämän palvelukseen sekä myös moniin julkisen sektorin tehtäviin, joiden kelpoisuusehtoihin on määritelty soveltuva korkeakoulututkinto.

Koulutus antaa myös valmiudet toimia yrittäjänä ja osa opiskelijoista perustaa oman yrityksen jo ennen valmistumistaan insinööriksi.

 Mahdollisia tehtävänimikkeitä: 

•    Tietohallintopäällikkö
•    Web-suunnittelija
•    Tietoliikennesuunnittelija
•    Käyttöliittymäsuunnittelija
•    Ohjelmistosuunnittelija

Jatko-opintomahdollisuudet
AMK-insinööri voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen (Master) mahdollisten siltaopintojen (esimerkiksi matematiikassa) jälkeen. Tietotekniikan AMK-insinööri voi hakeutua myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta. YAMK-tutkinto (Digitaaliset teknologiat) on laajuudeltaan 60 op.
Avainsanat
Suuntautumisen kuvaus
##Mediatekniikka
Mediatekniikan koulutus on sisällöllisesti lähellä pelialaa ja antaa perusvalmiudet myös pelialalle suuntautuviin tehtäviin. Mediatekniikan insinöörinä luot virtuaalimalleja tuotteista ja ympäristöistä, simuloit laitteistoja sekä tuotat digitaalista markkinointi-, käytönopastus- ja tuoteinformaatioaineistoa tietoverkkoihin.

##Ohjelmistotekniikka
Ohjelmistotekniikassa keskityt hajautettuihin verkkopohjaisiin palveluihin. www-pohjaiset palvelut ovat laajentuneet mobiili- ja älylaitteille ja se tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Älylaitteiden ja IoT-laitteiden sensorit mahdollistavat uudentyyppisten tietojen keräämisen ja sovellusten rakentamisen. Toteutat siis sovelluksia, joita voidaan käyttää eri laitealustoilla ajasta ja paikasta rippumatta. Lisäksi osaat yhdistää pelimäisen toimintatavan käyttäjäkokemukseen, jolloin käyttäjän mielenkiinto pysyy korkealla tasolla. Toisaalta voit myös keskittyä taustajärjestelmien kehitykseen (back-end), niitä kun tarvitaan lähes kaikissa palveluissa.

##Tietoverkot
Tietoverkkojen koulutus antaa sinulle eväät rakentaa vikasietoisia tietoverkkoja ja kehittää digitaalisia palveluita sulautettujen järjestelmiin ja esineiden internetiin (IoT) perustuen. Tietoverkkojen insinöörinä osaat rakentaa ja käyttää eri tyyppisiä virtualisointi- ja pilvipalveluratkaisuja erilaisissa ympäristöissä.
Kuva
Tom Gustafsson

"Ammattikorkeakoulusta tulee valmiita ihmisiä työelämään."

"Tämä ala on kasvava ja kaipaisi erilaisia ihmisiä – stereotypia mistään IT-nörtistä ei pidä paikkaansa. Tärkeitä taitoja ovat tiimipelaaminen, ihmissuhdetaidot, tekniset taidot ja matemaattinen älykkyys eli monenlaisia ihmisiä kaivataan alalle."

Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Ohjelmistotekniikan ja tietoverkkojen vastuuopettaja

Mediatekniikan vastuuopettaja

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi

I <3 TEKU - Tutustu tekniikan alaan!