Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, 240 op

Uusiutuva ja luonnonmukainen puu on arvostettu raaka-aine niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Puutekniikan opinnoissa yhdistyvät sopivassa suhteessa teoria, käsillä tekeminen sekä käytännönläheiset projektit yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa.

Valmistuessasi konetekniikan insinööriksi sinulla on monipuoliset valmiudet työskennellä puutuoteteollisuuden teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä.

 

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Kuva
LAMK
Sisältö

Opintojen aikana perehdyt puutuoteteollisuuden tuotantomenetelmiin, tuotekehityksessä tarvittavaan suunnitteluun sekä työelämässä hyödyllisiin uusiin työskentelytapoihin. Harjoittelet työelämää varten projekteissa, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa – kenties juuri sinun tulevalla työpaikallasi. Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuuksia, joista kannattaa ottaa hyöty irti. Tutkimusten ja innovaatioiden myötä olet jo opiskelijana rakentamassa omaa, alan ja koko Suomen tulevaisuutta.

Puutekniikan opiskelijana voit suunnata opintoja vahvuuksiesi tai haluamiesi kehityskohteiden mukaisesti vaikkapa suunnitteluun, myyntiin tai johtamiseen. Syksyllä 2016 käynnistynyt puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla. LAMKista saat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Lahdessa on Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä

Lahti on luonteva paikka tulevaisuuden puutekniikan osaajien kouluttamiseen, sillä alueella toimii Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Liity joukkoon opiskelemaan tulevaisuuden puutekniikkaa uudella kampuksella keskellä eteläistä Suomea. Jos asut muualla, niin sekään ei haittaa, sillä monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, ja näin sinulla on hyvät mahdollisuudet joustavaan opiskeluun. Puutekniikan opiskelussa voit valita joko päiväopiskeluvaihtoehdon tai monimuoto-opiskelun. Tarvittaessa voit vaihtaa näitä tilanteesi mukaan.

Puutekniikan opinnot tarjoavat laajan tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyy ammattiaineopintoja puutuoteteollisuuden tuotteista, valmistusprosesseista ja uusien tuotteiden suunnittelusta. Ammatillisten opintojen lisäksi opiskelet luonnontieteitä, kieliä, viestintää ja digitaitoja. Koulutus muodostuu luennoista, harjoitustöistä sekä hyödyllisistä ja innostavista projektitöistä.

Opiskelu on työelämälähtöistä

Harjoittelujaksoja ja projektitöitä tehdään yritysyhteistyökumppaneiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta sekä opit projektinhallintaa, raportointia, tiimityöskentelyä, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöiseen aiheeseen tutkimuksellisella otteella.

Jos myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen tekniikan opintoihin kiinnostaa, puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla (30 op). Opintopolku räätälöidään yhteistyössä puutuoteteollisuuden kummiyrityksen kanssa. Puukaupalliselle linjalle on mahdollisuus hakeutua toisen opiskeluvuoden jälkeen. Suuntautuminen ei pidennä opiskeluaikaa.


Katso video puutekniikan insinööreistä.

Mitä opiskelijat kertovat opiskelusta?

www.puutekniikka.info

Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta tentin, harjoitustyön tai opinnäytetyön voi tehdä myös esimerkiksi englannin kielellä.
Pätevyys
Tutkinto antaa insinööripätevyyden (AMK), mikä vastaa alempaa yliopistotutkintoa (Bachelor of Science) prosessi- ja materiaalitekniikassa. Opinnot kestävät 4 vuotta.
Työllistymismahdollisuudet

Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä puutuoteteollisuuden teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä etappeja urapolulla ovat kehitys-, johto-, suunnittelu- ja markkinointitehtävät niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Alan yritysten tuotteita ovat esimerkiksi sahatavara, vaneri, kuitu- ja lastulevyt, huonekalut, rakennukset, puutalot, liima- ja kertopuu, bioenergia, pakkaukset sekä puusepänteollisuuden tuotteet. Puutekniikan insinööri voi hakeutua myös tehdassuunnittelutehtäviin tai työskennellä puutalo- ja puurakenneteollisuudessa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä

•    Tuotantopäällikkö, lue alumnihaastattelu: https://urly.fi/JXu
•    Työnjohtaja, lue alumnihaastattelu: https://urly.fi/JXw
•    Suunnitteluinsinööri, lue alumnihaastattelu: https://urly.fi/JXx ja https://urly.fi/JXy
•    Projekti-insinööri, lue alumnihaastattelu: https://urly.fi/JXz
•    Myynti-insinööri, lue alumnihaastattelu: https://urly.fi/JXB
•    Yrittäjä, tutustu opiskelijahaastatteluihin:  https://urly.fi/JXC ja https://urly.fi/JXE

Jatko-opintomahdollisuudet
Insinööri (AMK) voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen mahdollisten siltaopintojen (esimerkiksi matematiikassa) jälkeen. Insinööri (AMK) voi hakeutua suomen- tai englanninkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta.
Avainsanat