Insinööri (AMK), puutekniikka, monimuotototeutus, 240 op

Uusiutuva ja luonnonmukainen puu on arvostettu raaka-aine niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Puutekniikan opinnoissa yhdistyvät sopivassa suhteessa teoria, käsillä tekeminen sekä käytännönläheiset projektit yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka on kätevä tapa opiskella joustavasti elämäntilanteista, ajasta ja paikasta riippumatta. Valmistuessasi puutekniikan insinööriksi sinulla on monipuoliset valmiudet työskennellä puutuoteteollisuuden teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Kuva
LAMK
Koulutuksen sisältö

Opintojen aikana perehdyt puutuoteteollisuuden tuotantomenetelmiin, tuotekehityksessä tarvittavaan suunnitteluun sekä työelämässä hyödyllisiin uusiin työskentelytapoihin. Harjoittelet työelämää varten projekteissa, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa – kenties juuri sinun tulevalla työpaikallasi. Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuuksia, joista kannattaa ottaa hyöty irti. Tutkimusten ja innovaatioiden myötä olet jo opiskelijana rakentamassa omaa, alan ja koko Suomen tulevaisuutta.

Puutekniikan opiskelijana voit suunnata opintoja vahvuuksiesi tai haluamiesi kehityskohteiden mukaisesti vaikkapa suunnitteluun, myyntiin tai johtamiseen. Syksyllä 2016 käynnistynyt puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla. LAMKista saat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Lahdessa on Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä

Lahti on luonteva paikka tulevaisuuden puutekniikan osaajien kouluttamiseen, sillä alueella toimii Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Jos asut muualla, niin sekään ei haittaa, sillä monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, ja näin sinulla on hyvät mahdollisuudet joustavaan opiskeluun. Puutekniikan opiskelussa voit valita joko päiväopiskeluvaihtoehdon tai monimuoto-opiskelun. Tarvittaessa voit vaihtaa näitä tilanteesi mukaan.

Puutekniikan opinnot tarjoavat laajan tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyy ammattiaineopintoja puutuoteteollisuuden tuotteista, valmistusprosesseista ja uusien tuotteiden suunnittelusta. Ammatillisten opintojen lisäksi opiskelet luonnontieteitä, kieliä, viestintää ja digitaitoja. Koulutus muodostuu luennoista, harjoitustöistä sekä hyödyllisistä ja innostavista projektitöistä.

 

Työ, perhe ja opiskelu - kyllä onnistuu!

Monimuoto-opinnot mahdollistavat joustavan tavan opiskella

Monimuoto-opiskelu on kätevä tapa opiskella joustavasti elämäntilanteista, ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelu sisältää päivätoteutusta enemmän itsenäistä opiskelua, joten se edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta.

Puutekniikan monimuotototeutuksen rinnalla opiskelevat LAMKin puutekniikan päiväopiskelijat, joiden luennot videoidaan ja taltioidaan. Halutessasi voit osallistua suorana lähetyksinä luennoille, mutta saat nauhoitteet käyttöösi myöhempää käyttöä ja perehtymistä varten.

Orientaatiojakso ja kuusi kahden päivän lähiopetusjaksoa vuodessa

Aloitat opintosi viikon orientaatiojaksolla, jolloin tutustut LAMKin toimintatapoihin ja järjestelmiin. Opiskeluun sisältyvät lähiopetusjaksot toteutetaan syys- ja kevätlukukaudella yhteensä kuutena kahden päivän, keskiviikon ja torstain, lähiopetusjaksona. Yhteensä lähiopetuspäiviä kertyy koko lukuvuoden aikana siis 12.

Lähiopetuspäivinä järjestetään läsnäoloa vaativia opintoja, kuten kokeita ja laboratorioharjoituksia.

Opiskelu on työelämälähtöistä

Harjoittelujaksoja ja projektitöitä tehdään yritysyhteistyökumppaneiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta sekä opit projektinhallintaa, raportointia, tiimityöskentelyä, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöiseen aiheeseen tutkimuksellisella otteella.

Jos myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen tekniikan opintoihin kiinnostaa, puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla (30 op). Opintopolku räätälöidään yhteistyössä puutuoteteollisuuden kummiyrityksen kanssa. Puukaupalliselle linjalle on mahdollisuus hakeutua toisen opiskeluvuoden jälkeen. Suuntautuminen ei pidennä opiskeluaikaa.

Katso videoita ja lue haastatteluja puutekniikan insinööreistä.

www.puutekniikka.info

Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta tentin, harjoitustyön tai opinnäytetyön voi tehdä myös esimerkiksi englannin kielellä.
Uramahdollisuudet

Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä puutuoteteollisuuden teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä etappeja urapolulla ovat kehitys-, johto-, suunnittelu- ja markkinointitehtävät niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Alan yritysten tuotteita ovat esimerkiksi sahatavara, vaneri, kuitu- ja lastulevyt, huonekalut, rakennukset, puutalot, liima- ja kertopuu, bioenergia, pakkaukset sekä puusepänteollisuuden tuotteet. Puutekniikan insinööri voi hakeutua myös tehdassuunnittelutehtäviin tai työskennellä puutalo- ja puurakenneteollisuudessa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä

•    Tuotantopäällikkö
•    Työnjohtaja
•    Suunnitteluinsinööri
•    Projekti-insinööri
•    Myynti-insinööri
•    Yrittäjä

Lue alumnihaastattelut puutekniikka.infosta

Jatko-opintomahdollisuudet
Insinööri (AMK) voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen mahdollisten siltaopintojen (esimerkiksi matematiikassa) jälkeen. Insinööri (AMK) voi hakeutua suomen- tai englanninkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta.
Avainsanat

Opiskelijatarinoita