Insinööri (AMK) puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutus

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä puu- ja puurakennustuotealan eri työtehtävissä. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotoisena, eli opiskelu on joustavaa ja mahdollista suorittaa myös työn ohessa.  

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
60-120 op
Kesto
1-2 vuotta
Kieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Kuva
LAMK
Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan yhteistyössä puualan yritysten kanssa, mm. aiheisiin liittyvät harjoittelut ja opinnäytetyöt tehdään alan yrityksissä. Koulutuksella pyritään vastaamaan puu- ja puurakennustuotealan yritysten koulutus- ja osaamistarpeisiin. Koulutuksella on integraatio LAMKin osalta lukuisiin TKI-hankkeisiin.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on insinööri-, insinööri (AMK) tai DI-tutkinto sekä henkilöt, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa.

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, eli opiskelu on joustavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta ja mahdollista suorittaa esimerkiksi työssä käynnin ohessa. Hakuaika koulutukseen on huhtikuussa ja koulutus on tarkoitus käynnistää elokuun lopulla 2019. Koulutuksen laajuus on 60 - 120 opintopistettä ja koulutus kestää 1-2 vuotta opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Lisätietoja koulutuksen toteutuksesta
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 - 120 opintopistettä. Koulutus kestää 1-2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena. Opintojaksoihin saattaa sisältyä lähipäiviä. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla.

Jokaisen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Pätevyys
Saat koulutuksesta puutekniikan insinöörin (AMK) pätevyyden.
Uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. puu- ja puurakennustuotealan teollisuudessa, urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi tuotannon esimies, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri.

Jatko-opintomahdollisuudet
Valmistunut insinööri voi hakeutua yliopiston tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi