Haavahoidon asiantuntija -Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.
Toteutusaika
18.09.2019 - 19.05.2020
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa 2 erässä

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.
Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon
asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon
osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys Ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.
 

Sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

  • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
  • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
  • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
  • Haavahoidon laatu ja sen arviointi
     

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

 

Lähipäivät

2019: 18. - 19.9., 10.10., 14.11., 4.12.

2020: 23.1., 20.2., 19.3., 22. - 23.4., 19.5.

 

Tavoitteet
Koulutuksen käytyäsi osaat:
• Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenet edelleen kehittämään haavahoitoa
• Hallitset haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärrät haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
• Ymmärrät haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenet tarkastelemaan sitä kriittisesti
• Kykenet käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaat tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
• Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaat soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
• Ymmärrät haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
• Kykenet toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
• Saat valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsesi kehittämiseen
• Osaat viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin
Kohderyhmä

Ensisijaisesti sairaanhoitajat. Koulutus soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille, jalkaterapeuteille ja toimintaterapeuteille. Koulutukseen voi hakea myös ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä,
vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja
henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen, Lahden, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Savonia- ja Turun ammattikorkeakoulujen kesken.

Muuta tärkeää

Tiedustelut koulutuksen sisällön ja toteutuksen osalta:

Kirsi Hämäläinen
kirsi [dot] hamalainenatlamk [dot] fi
p. 044 708 5038

Sari Nieminen
sari [dot] nieminenatlamk [dot] fi
p. 044 708 0408

Muut tiedustelut:

Minna Kämäri
minna [dot] kamariatlamk [dot] fi
p. 044 708 1445

Ilmoittautuminen

Hakuaika

11.2.2019 - 15.5.2019

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta (lomake julkaistaan 11.2.2019)

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 27.5.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 7.6.2019 mennessä. 

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.