Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, 210 op

Opiskele fysioterapeutiksi, liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutuksen asiantuntijaksi!

Fysioterapeuttikoulutuksen ydinosaamisen keskeisiä sisältöjä ovat mm. kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terapeuttinen harjoittelu, terveysliikuntaosaaminen sekä hyvinvointiteknologia. Näille luo pohjan ihmisen anatomia ja fysiologia, ihmisen toimintakyvyn ja liikkumisen analysointi sekä tukeminen, erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito fysioterapian keinoin.

Opiskelu alkaa
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3.5 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeutti terveyden edistäjänä

Fysioterapeuttina osaat arvioida ja tukea asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Hallitset fysioterapiamenetelmien käytön, joita ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapeutti työnsä suunnittelijana

Fysioterapeuttina vastaat itsenäisesti työsi suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottamalla huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Saat valmiudet toimia yrittäjänä ja julkisissa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Fysioterapeutti moniammatillisessa työssä

Fysioterapeuttina työsi on asiakaslähtöistä ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa. Toimit yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja toimit asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Fysioterapeuttikoulutuksen ydinosaamisen keskeisiä sisältöjä ovat mm. kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terapeuttinen harjoittelu, terveysliikuntaosaaminen sekä hyvinvointiteknologia. Näille luo pohjan ihmisen anatomia ja fysiologia, ihmisen toimintakyvyn ja liikkumisen analysointi sekä tukeminen, erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito fysioterapian keinoin.

Monialaisuus opiskelussa

Fysioterapeuttikoulutuksen alussa saat valmiudet tiimioppimiseen opiskelemalla monialaisesti yhdessä sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa. Yhdessä perehdytte sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristöihin ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Fysioterapeutiksi opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa ja opinnoissa tulevat tutuksi älykkäät terveysliikunnan ratkaisut. Saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja väestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseksi. Opinnoissa saat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Suuntautumisen valinta
Hakeminen tapahtuu suoraan fysioterapeuttikoulutukseen. Ensimmäisen vuoden jälkeen voit valita joko osuuskunta tai työelämäläheisen oppimispolun.
Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Pätevyys
Valmistuttuasi saat fysioterapeutti (AMK) pätevyyden, jolloin olet terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeuttien toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupaosasto VALVIRA sekä aluehallintovirasto AVI (yrittäjä). Toimintaasi ohjaavat lait ja asetukset, arvot, ammattietiikka ja työympäristön käytännöt.
Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla tai yrittäjänä. Työympäristönäsi voivat olla esimerkiksi:

  • sairaalat ja terveyskeskukset 
  • tutkimus- ja hoitolaitokset 
  • kuntoutuslaitokset ja kylpylät 
  • työterveyshuolto
  • kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöt
  • sosiaalitoimi
  • vanhuspalvelut
  • päiväkodit,
  • koulu- ja liikuntatoimi
Jatko-opintomahdollisuudet
Fysioterapeutti (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.
Kuva
Jade Parviainen

"Tunnen todellakin olevani oikealla alalla. Se tunne on mahtava, kun esimerkiksi kävelykykynsä menettänyt asiakas pääsee nousemaan itse sängystä ylös, kun ensin ollaan treenattu pitkään yhdessä. Lasten auttaminen on minulla lähellä sydäntä. Tässä työssä pääsee auttamaan asiakasta ja empatiakyky on tärkeää."

 

Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi