Finnish for Foreigners 3

HUOM! Kurssi on vain ulkomaalaisille opiskelijoille!
Kurssin jälkeen opiskelija
• pystyy kommunikoimaan yleisissä jokapäiväisissä tilanteissa
• tuntee yleisimmän sanaston ja fraaseja, joita käytetään sosiaalisessa kommunikaatiossa (vapaamuotoinen keskustelu, puhelinkeskustelut)
• pystyy kirjoittamaan lyhyen ja yksinkertaisen tekstin liittyen jokapäiväisiin tilanteisiin
• tuntee suomen kielen perusrakenteet
• pystyy jossain määrin toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja opinnoissa suomen kielellä
Tavoitetaitotaso on eurooppalaisen viitekehyksen mukaan A2.1.
Toteutusaika
02.09.2019 - 31.12.2019
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Niemenkatu 73
15140 LAHTI

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
The student is able to
- communicate in common everyday situations
- write short and simple text connected with everyday situations
- master the basic grammatical structures of Finnish
- act, to some extent, in a Finnish community and in their phase of study by using Finnish.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opetus toteutetaan kontaktiopetuksena. Kurssiin kuuluu 4 viikottaista opetustuntia ja lisäksi opiskelijan tulee tehdä muut luennoitsijan antamat harjoitukset.
Opetusmenetelmät: luennointi, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, keskustelut, työskentely yksin ja ryhmissä, suullinen tentti, kirjallinen tentti.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Edeltävä osaaminen: Finnish for Foreigners I, Finnish for Foreigners II
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Tapaninen, T. & Kuparinen, K. 2015. Oma suomi 1. Suomea aikuisille. Otava.
Opettajan antama materiaali.
Lähiopetuspäivät
5.9.2019 16.00–19.00
11.9.2019 15.00–18.00
12.9.2019 16.00–19.00
18.9.2019 15.00–18.00
19.9.2019 16.00–19.00
25.9.2019 15.00–18.00
26.9.2019 16.00–19.00
2.10.2019 15.00–18.00
3.10.2019 16.00–19.00
9.10.2019 15.00–18.00
10.10.2019 16.00–19.00
16.10.2019 15.00–18.00
17.10.2019 16.00–19.00
30.10.2019 15.00–18.00
31.10.2019 16.00–19.00
6.11.2019 15.00–18.00
7.11.2019 16.00–19.00
Opettaja
Hanna Rusila
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Oppimisympäristö: 
Opetus tapahtuu pääosin luokkatiloissa. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ympäröiviä alueita sekä verkko-oppimista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus:  
Kontaktiopetus: 24 - 30 tuntia 
Itsenäinen työskentely: 105 tuntia

Arviointimenetelmät
•läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen (minimi 80 % läsnäoloa opetuksessa)
•suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja esitelmä
•suullinen tentti
•kirjallinen tentti
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Avoin AMK
avoinamkatlamk [dot] fi