Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely

Opintojaksolla opitaan hyödyntämään monipuolisesti Photoshop-kuvankäsittelyohjelman ominaisuuksia 3D ominaisuuksia lukuunottamatta. Ohjelman käytön lisäksi jaksolla opitaan kuvankäsittelyyn ja digitaaliseen kuvaan liittyviä käsitteitä ja termistöä. Jaksoon sisältyy kuvallinen jaksotehtävä sekä tentti.
Toteutusaika
05.11.2019 - 21.12.2019
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- käyttää monipuolisesti kuvankäsittelyohjelmaa
- kertoa valokuvaan ja kuvankäsittelyyn liittyviä mahdollisuuksia ja rajoituksia
- hyödyntää icc-profiileihin pohjautuvaa värihallintaa kuvatuotannossa
- hyödyntää kuvankäsittelyä sisällöllisin ja ilmaisullisin tavoittein.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Harjoitustyöt, keskustelut, tiedonhankintatehtävät, tentti
Ryhmäkoko
15 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille
Lähiopetuspäivät
5.11.2019 09.00–16.00
8.11.2019 09.00–16.00
12.11.2019 09.00–16.00
15.11.2019 09.00–16.00
19.11.2019 09.00–16.00
22.11.2019 09.00–16.00
26.11.2019 09.00–16.00
3.12.2019 09.00–16.00
10.12.2019 09.00–16.00
13.12.2019 09.00–16.00
Opettaja
Teemu Helo
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Ajoitus ja läsnäolo 
Keskustelutilaisuuksia lukuunottamatta opintojakso ei edellytä läsnäoloa, mutta opetuksessa käsiteltävät asiat tulee osata. Opintojaksoon liittyvät tehtävät ja tentti tulee suorittaa annettujen aikataulujen puitteissa. Opiskelijan tulee osallistua kuvallisiin jaksotehtäviin liittyviin keskustelutilaisuuksiin.

Lähiopetus tapahtuu Mac-opetusluokassa, jonka koneilla on Adobe Photoshop CC 2018. Oletuksena on, että avoimen AMK:n opiskelijalla on Adobe Photoshop CC -ohjelma käytettävissään etätehtävien tekemistä varten myös lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Jakso soveltuu hyvin myös opiskelijoille, joilla on käytössään joko uudempi (2019) versio tai hieman vanhempi versio.

Arviointimenetelmät
Opintojaksolla toteutetaan kuvallinen jaksotehtävä, joka arvioidaan asteikolle 0-5. (0=hylätty, arvosanat 1-5) Opintojaksoon sisältyy tentti, joka arvioidaan asteikolla 0-5. (0=hylätty, arvosanat 1-5)
Hyväksytty tenttisuoritus edellyttää vähintään arvosanaa yksi, mikä tarkoittaa vähintään 50% oikeita vastauksia. Puolet jakson kokonaisarvosanasta muodostuu jaksotehtävästä ja puolet tenttiarvosanasta. Osallistumisaktiivisuus kuten tehtävien tekeminen ajallaan ja osallistuminen keskusteluihin voi nostaa tai laskea arvosanaa enintään yhdellä numerolla. Opintojakson läpäisy edellyttää kaikkien opintojaksolla annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.