Big Data -erikoistumiskoulutus, 30 op

Toteutusaika
01.02.2019 - 31.12.2019
Laajuus
30 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15120 LAHTI

Hinta
1000 euroa (alv 0 %)

Erikoistumiskoulutus lähtee liikkeelle Big Datasta ja siihen liittyvien käsitteiden ymmärtämisestä. Tutustut myös olemassa oleviin keskeisimpiin Big Data-palveluihin. Opit, kuinka suuria tietomääriä voi käsitellä tehokkaasti erilaisilla työkaluilla, miten niiden avulla voi tehdä analyysejä ja päätelmiä liiketoiminnan tehostamiseksi. Tutustut IoT-teknologioihin ja siihen, kuinka suuria määriä tietoa kerätään fyysisestä maailmasta erilaisten sensoriverkkojen avulla, erilaisiin sensori- ja sensoriverkkoteknologioihin sekä jo olemassa oleviin IoT-palveluihin.

Opit, miten kerättyä dataa analysoidaan ja visualisoidaan niin, että se saadaan mahdollisimman ymmärrettävään muotoon. Tavoitteena on ymmärtää myös erilaisia syy ja seuraussuhteita tapahtumille ja ilmiöille. Myös koneoppimisen mahdollisuuksia ja haasteita liiketoiminnan kehittämisessä käsitellään. Tällä tarkoitetaan sitä, miten kone pystyy automaattisesti tekemään johtopäätöksiä perustuen saatavilla olevaan datavarastoon. 

Voit tuoda yrityksen oman kehitysprojektin mukanasi. Tämä toteutetaan niin, että koulutuksen alusta asti sen eri vaiheet ovat osa projektia. Samalla käydään läpi DevOps menetelmän avainkohtia tehokkaan digitaalisen palvelutuotannon takaamiseksi.

Koulutus järjestetään 2/2019 - 12/2019 välisenä aikana ja se sisältää intensiivijaksoja ja itsenäistä työskentelyä verkossa. Intensiivijaksot toteutetaan LAMKin uudella kampuksella (Mukkulankatu 19), jossa on erinomaiset fasiliteetit oppimiselle. Koulutus sisältää neljä (4) viiden opintopisteen opintojaksoa ja yhden (1) kymmenen pisteen projektin.

Opetuksen intensiivipäiviä (lähijakso) on opetuksen aikana 5 – 6 kertaa. Lähijaksot ovat kestoltaan 2 – 3 päivää. Ensimmäinen lähijakso on helmikuun viikolla 6 tai 7. Lukujärjestykseen voit tutustua 23.11. alkaen osoitteessa https://lukkarit.lamk.fi/ . Käytä hakukoneessa ryhmäkoodia 07ERBD19K.

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään tehokkaasti yrityksen omistamaa dataa, yhdistämään sen tueksi internetistä vapaasti saatavaa dataa ja uusimpia teknologioita liiketoiminnan kehittämisessä.
Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita uusista teknologioista ja datan analysoinnista liiketoiminnan kehittämisessä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Pääsyvaatimus
  • AMK-tutkinto tietotekniikasta, yliopiston kandidaatin tutkinto tietotekniikasta, AMK-tutkinto tietojenkäsittelystä tai jokin läheinen korkeakoulutasoinen tutkinto
  • työelämäkokemus ja/tai koulutuksen aihealueiden taustaosaamista
Ryhmäkoko
25
Muuta tärkeää

Hakijat valitaan valintakokeen (valintakoe tehdään ilmoittautumisen yhteydessä) pisteiden mukaisesti. Valinnat tehdään 14.1.2019. Koulutukseen hyväksytyille  ilmoitetaan sähköpostitse tieto valinnasta 15.1.2019.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hakuaika 1.10.2018 - 13.1.2019

 

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Markus Sihvonen
TKI-asiantuntija
markus [dot] sihvonenatlamk [dot] fi