Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen

Mitä on ammattimainen B2B-asiakaskohtaamistyö
Myynnin ja markkinoinnin rajapinnat ja yhteispeli
Sosiaalinen myynti verkossa
Myyntiprosessi ja oman työskentelyn johtaminen
Mittarit ja tavoiteasetanta
Tunteiden ymmärtäminen ja merkitys myynnissä
Kysymykset ja niiden soveltaminen käytännössä
Opi lukemaan kehonkieltä
Erilaiset ostajatyypit, ostoryhmät sekä vaikuttajat
Toimivan asiakaskohtaamisympäristön merkitys
Oman stressinsiedon merkitys sekä kehittäminen
Toteutusaika
01.09.2019 - 31.12.2019
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Lähiopetus
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- selittää asiakashankinnan roolin myyntiprosessissa
- kuvata kuinka voidaan vaikuttaa asiakkaiden tunteisiin vuorovaikutuksen avulla
- soveltaa erilaisia kysymystyyppejä tarkoituksenmukaisesti asiakaskohtaamisissa
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi on verkkokurssi jonka arviointi perustuu itsenäiseen suorittamiseen.
Kurssin aikana laaditaan neljä vertaisarvioitavaa ja ohjattuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista reflektointitehtävää kahden viikon välein, jotka pohjautuvat opettajan ilmoittamiin ja osin itse hankittaviin sähköisiin materiaaleihin. Vertaisarviointien avulla opiskelija saa käsityksen oman työskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja voi halutessaan parantaa töitään ennen lopussa opettajalle arvioitavaksi palautettavaa koontia varten.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Markkinoinnin peruskurssi tai muut vastaavat tiedot.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Sähköinen materiaali joka jaetaan kurssin Repussa neljässä, kurssin eri teemojen mukaan ryhmitellyssä materiaalipaketissa jonka lisäksi opiskelijaa hankki Repussa olevien ohjeiden mukaan tukimateriaalia.
Lähiopetuspäivät
31.10.2019 17.00–20.00
7.11.2019 17.00–20.00
14.11.2019 17.00–20.00
21.11.2019 17.00–20.00
28.11.2019 17.00–20.00
Opettaja
Jussi Mozo
Muuta tärkeää

Huom. Opintojakson voi suorittaa täysin verkko-opintoina, mutta suositeltavaa on osallistua myös lähiopetuskerroille. Lähiopetus toteutetaan puoliksi opettajavetoisesti ja puoliksi pienryhmätyöskentelynä, jonka avulla pystyt tsemppaamaan omaa itsenäistä kurssisuoritustasi (opintojakson arviointi perustuu 100 % itsenäiseen suorittamiseen, jota tuetaan tunneilla tehtävillä pienryhmätöillä vaihtuvissa kokoonpanoissa). 
Aikaisempien toteutusten opiskelijapalautteiden perusteella saat parhaiten irti opintojaksosta, mikäli osallistut lähiopetukseen. Opintojakson suorittaminen myös osittain tai jopa kokonaan etänä kuitenkin onnistuu, mutta sitä ei suositella. 
Opintojakson aikana laaditaan neljä suppeaa kirjallista harjoitustyötä, jotka vertaisarvioidaan. Tehdyistä harjoitustöistä laaditaan lopuksi reflektoiva yhteenveto, jonka arvioi opettaja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus  
Laskennallinen kuormitus on 135 h (27 h / vertaisarvioitava harjoitustyö + 27 h / koontitehtävä).

Arviointimenetelmät
Vertaisarviointi 50
Opiskelijan itsearviointi 30%
Opettajan arviointi 20%
Opettaja voi nostaa tai laskea arvosanaa kahden arvosanan verran
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Avoin AMK, Liiketalouden ja matkailun ala
avoinamkatlamk [dot] fi