Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op

Palveluviidakossa suunnistaminen on asiakkaalle hankalaa, eivätkä palvelut aina vastaa asiakkaan odotuksia. Asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveysalan työssä palveluohjauksella vahvistetaan asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa, vähennetään ammattilaisten päällekkäistä työtä ja resurssien hukkaamista.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksella vahvistat ja syvennät asiakas- ja palveluohjauksen työtapojen osaamistasi, joita ovat mm. palveluneuvonta, palveluohjauksellinen asiakastyö ja työote sekä intensiivinen asiakkaalle tukea antava palveluohjaus.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut 21 ammattikorkeakoulua yhdessä. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskulutuksen toteutuksessa.
Toteutusaika
16.01.2020 - 26.11.2020
11 lähipäivää.
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
Vuoden 2020 toteutus on maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntämän avustuksen vuoksi.

Koulutuksen sisältö

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 op) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op)
Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)
Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Lähipäivät

16.–17.1., 12.–13.3., 7.–8.5., 3.–4.9., 15.–16.10. ja 26.11.2020

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä.
Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.
Muuta tärkeää

Yhteystiedot:

Koulutuksen sisältöön liittyvät kyselyt:

Helena Sillanpää
helena [dot] sillanpaaatlamk [dot] fi
p. 050 526 5929

Muut kyselyt:

Minna Kämäri
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
p. 044 708 1446

Ilmoittautuminen

Haku erikoistumiskoulutukseen on ajalla 1.10.2019 – 31.10.2019.

Hakulomakkeen linkki avataan tälle sivulle 1.10.2019.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella ja julkaistaan viimeistään 15.11.2019. Valitun opiskelijan tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 5.12.2019.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.