LUT-korkeakoulut

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu muodostavat kolmen autonomisen korkeakoulun konsernin. Joulukuussa 2017 perustetussa konsernissa LUT on emoyhtiö ja ammattikorkeakoulut tytäryhtiötä. Konserniyhteistyön tarkoituksena on, että kaikki hyötyvät yhteisestä tekemisestä.

LUT-korkeakoulut on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Yhteiset tavoitteet keskittyvät elinkeinoelämävaikuttavuuteen, kansainvälisyyteen ja koulutuspolkuihin. Edistämme elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä siirtämällä ideamme ja innovaatiomme yhteiskuntaan. Haemme kasvua koulutusviennistä. LUT-korkeakoulut kouluttavat tulevaisuuden osaajia työmarkkinoille profiiliensa ja koulutusalojensa mukaan.

Korkeakoulukeskittymässä opiskelee yhteensä 13 000 opiskelijaa ja työskentelee 1 400 asiantuntijaa. 

LUT-korkeakoulujen strategiayhteistyö

Yhteinen LUT-korkeakoulujen konsernistrategia koostuu kolmesta teemasta: koulutuspolut, kansainvälisyys ja elinkeinoimpakti. Näiden lisäksi haemme hyötyjä ja synergiaa yhtenäisen tukipalvelumallin avulla. 

LAMK edistää omasta strategiasta ohjautuvalla toiminnallaan LUT-korkeakoulujen strategisten tavoitteiden toteutumista. 

LAMK ja Saimaan AMK tekevät myös rehtorivetoista strategiatyötä, jonka fokuksessa on osaamispohjaisuuden esiin nostaminen, korkeakoulujen keskinäinen yhteistyö ja konsernistrategian hyödyt. Näiden lisäksi LUT on työstämässä LUT Lahti 2025 tulevaisuuskuva -toimenpideohjelmaa, jossa  tarkastellaan LAMK- ja HY-yhteistyön mahdollisuuksia sekä digi-2025 toimenpideohjelmaa (AMK-yhteensopivuudet huomioiden). Tavoitteena näissäkin on tunnistaa uusia yhteistyön alueita ja mahdollisuuksia.