Tietoa meistä

Meillä opiskelee vuosittain noin 5 000 tutkinto-opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä on noin 400. Tarjoamme koulutusta myös avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä täydennyskoulutuksessa.

LAMK lukuina

Lahden ammattikorkeakoulun rehtori ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on KTT Turo Kilpeläinen. Rehtorin ja toimitusjohtajan sijaisena toimii vararehtori Anne Lankinen.

Toimintaamme ohjaa Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus, jonka puheenjohtaja on LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa. 

Organisaatio

Lahden ammattikorkeakoulu muodostuu neljästä yksiköstä ja LAMK-palveluista. 

Yksiköt ovat: 

  • Liiketalouden ja matkailun ala
  • Muotoiluinstituutti
  • Sosiaali- ja terveysala
  • Tekniikan ala 
Kuva
LAMK

Koulutus

Koulutamme tulevaisuuden ammattilaisia sekä AMK- että YAMK-tutkinnoissa neljällä alalla:

  • Liiketalouden ja matkailun ala
  • Muotoiluinstituutti
  • Sosiaali- ja terveysala
  • Tekniikan ala
Kuva
LAMK

Aluekehitys

Kehitämme alueelle uusia toimintatapoja ja ratkaisuja yhteistyössä alueen koulutus- ja aluekehitystoimijoiden sekä työelämän kanssa.

Kuva
LAMK

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Olemme Päijät-Hämeessä vaikuttava, kansainvälisesti arvostettu ja verkostoitunut monialainen TKI-toimija. TKI-toimintamme yksi aktiivinen muoto on julkisrahoitteiset projektit.

Kuva
LAMK

Palvelut

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille tukea mm. rekrytointiin, liiketoiminnan kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen, tapahtumien järjestämiseen, uusien ideoiden tuottamiseen sekä testaukseen ja tuotekehitykseen.

Kuva
LAMK

Organisaatio ja hallinto

Lahden ammattikorkeakoulu muodostuu LAMK-palveluista ja neljästä yksiköstä. Rehtorina ja toimitusjohtajana toimii KTT Turo Kilpeläinen

Kuva
LAMK

Avoin toimintakulttuuri

Sitoudumme Lahden ammattikorkeakoulussa  avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen kaikessa koulutustoiminnassa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. 

Kuva
LAMK

Yhteystiedot

Lahden ammattikorkeakoulu Oy
PL 214, 15101 Lahti

Käyntiosoitteet:
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Y-tunnus: 2630644-6