Virtuaaliluonto

Suomen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia matkailuelämyksille ja se onkin valtakunnallisesti nostettu kehittämisen keskiöön. Luontomatkailusta halutaan Suomen matkailulle ja matkailun parissa toimiville mikro- ja pk-yrityksille uutta liiketoimintaa ja uusia markkina-avauksia. Kohderyhmänä ovat modernit humanistit, jotka karttavat massaturismia, mutta ovat avoimia ja uteliaita matkailijoita, jotka ovat jo kolunneet maailman metropolit ja haluavat nyt uusia eksoottisia elämyksiä sekä omatoimista löytöretkeilyä. Samanaikaisesti matkailu on siirtynyt yhä enemmän verkkoon. Digitaaliset ja virtuaaliset elämykset alkavat olla arkipäivää. Älylasit, GoPro-kamerat, esineiden internet ja erilaiset sensorit vaatteissa, luonnossa ja esineissä mahdollistavat monenlaisia virtuaalisia ja digitaalisia elämyksiä.

Tässä hankkeessa luonto, digitaalisuus ja virtuaalisuus yhdistetään saumattomaksi elämykseksi, joka sekä koukuttaa verkkovierailijan, markkinoi Suomen luontomatkailua, että takaa digitaalisen luontoseikkailun paikan päällä luonnossa - luoden näin edellytyksiä maaseudun palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Virtuaaliluonto on elämys: "peli", jota voi pelata ensin verkossa ja joka jatkuu luontokohteessa Suomessa. Virtuaaliluonnon avulla matkailija voi tutustua etukäteen yksityiskohtaisesti Suomen luontoon ja vähentää mahdollisia matkustamisen esteitä, kuten riskiä tuntemattoman tuotteen tai palvelun ostamisesta.

Virtuaaliluonto-hankkeessa toteutetaan nopeita kokeiluja, seurataan niiden menestystä, korjataan ja parannetaan ja lopulta skaalataan elämys valtakunnallisesti toteutettavaksi. Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa keskitytään vesistöihin ja vesiin liittyviin virtuaalikokemuksiin. Hanke on rahoitettu maaseutuohjelmasta kolmeksi vuodeksi. Hankeyhteistyötä tehdään Rural Finland ja Outdoors Finland -hankkeiden kanssa. Hankkeen tuotoksia julkaistaan www.outdoorsfinland.fi –portaalissa. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhdessä Haaga-Helian, Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate 24%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä lisätä matkailijamääriä suomalaisissa luontokohteissa ja kehittää matkailun digitaalista osaamista Suomessa. Tähän päämäärään päästään seuraavien tavoitteiden kautta:

Päätavoite
Virtuaaliluonto on digitaalinen palvelukokonaisuus, joka yhdistää suomalaisen luonnon vahvuudet ja mahdollisuudet (puhtaus, hiljaisuus, rikkaat vesistöt, sauna) sekä verkossa että matkailukohteessa houkuttelevaksi digitaalisesti elettäväksi ja koettavaksi elämykseksi.

Muut tavoitteet
Virtuaaliluonto edistää innovatiivisella tavalla suomalaisen luonnon ja siihen kytkeytyvien maaseudun palveluiden (yritykset) tunnettuutta ja houkuttaa uusia kohderyhmiä sekä kotimaassa että kansainvälisillä matkailumarkkinoilla.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tavoitteena on pilotoida, muokata ja skaalata toteutus koko Suomen luontomatkailun hyödynnettäväksi. Luontomatkailusta hyötyvät puolestaan maaseudun mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeen aikana kuvatuista materiaaleista koostetaan videota, jotka ladataan verkkopalveluun. Se liitetään osaksi outdoorsfinland.com-portaalia, joka avataan myöhemmin myös muille alan toimijoille (oppilaitokset, yritykset), jotta he voivat tuottaa sinne sisältöä sovittavien kriteerien mukaisesti. Tuotettu materiaali ei ole yrityskohtaista, vaan elämyspohjaista ja kenen tahansa hyödynnettävissä olevaa.

Lisäksi hankkeen tulokset kootaan yhteen julkaisuun.
Projektipäällikkö

Jaa sivu