Verkostoituvat sote-yritykset

Hankkeen taustalla on v. 2017 alkanut valtakunnallinen sotepalvelutarjonnan uudistus ja niiden hankkimisen valinnanvapauslaki. Sote-uudistus on laajavaikutteinen rakennemuutos, joka ohjaa alan kehitystä ja vaikuttaa vahvasti hyvinvointialan liiketoiminnan uudistumiseen ja kehittymiseen. Uudistus vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan
palveluita tuottavien yritysten palvelutarjontaan sekä antaa asiakkaalle valinnanvapauden hankkia sote-palvelunsa haluamaltaan palveluntarjoajalta. Uusi sote-malli tuo mahdollisuuksia mutta myös haasteita yritysten liiketoimintaan sekä palveluprosesseihin ja lisää markkinoilla kilpailua.
Hanketta hallinoi Lahden ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Lahden Seudun Kehitys LADEC sekä Päijät-Hämeen Yrittäjät.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ( EAKR).

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
Verkostoituvat sote- yritykset hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan mikro ja pk- yritysten asemaa markkinoilla olemalla taustatukena sekä auttaa niitä kehittämään palveluitaan vastaamaan kansalaisten terveyden- ja sairaudenhoidon tarpeita uudistuvassa toimintaympäristössä.
Uudistusta ennakoiva hanke tarjoaa Päijät-Hämeen alueen sote-yrityksille sekä kolmannen sektorin palveluntarjoajille monikanavaista tietoa, liiketaloudellista asiantuntija-apua, koulutusta ja valmennusta sekä ohjausta yritysryppäiden ja keskittymien kumppanuus- ja yhteistoimintamallien muodostamiseen.

Verkostoituvat sote-yritykset -hankkeen tarjontaa yrityksille:
- Ajankohtaista ja monipuolista tietoa sote-uudistuksen etenemisestä ja vaikutuksista Päijät-Hämeessä.
- Yrityslähtöisiä tarvekartoituksia ja asiantuntija-apua liiketoiminnan kehittämiseen sekä uudistamiseen.
- Valmennusta, koulutusta ja apuja kumppanuuksien löytämiseen ja muodostamiseen yritysryhmille.
- Soveltuvien verkostoliiketoimintamallien ja mm. osuuskuntamallien kokeilut ja hyödyntäminen liiketoiminnan uudellenorganisoinnissa ja - organisoitumisessa.

Hankkeseen osallistuminen on yritykselle maksutonta.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen toimenpiteiden ja verkostoliiketoiminnan mallien kokeilujen kautta päijäthämäläisten sote-alan yritysten voimavarat säilyvät ja palvelut kehittyvät toimintaympäristöön ja asiakastarepeesee sopiviksi. Sen myötä niillä on paremmat mahdollisuudet vahventaa yrityksensä elinkaarta, säilyttää kilpailukykynsä ja löytää paikkansa sotepalvelukentässä isojen toimijoiden ohella.
Projektipäällikkö
Anne Timonen
TKI-asiantuntija
anne [dot] timonenatlamk [dot] fi