Työkyky- ja tuottavuusvalmennus

Kuva
TTV
Hankkeessa kehitetään toimintamalli yritysten työkyvyn ja tuottavuuden edistämiseen. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu erityisesti miesvaltaisille aloille, joissa työ on fyysisesti kuormittavaa ja työntekijöistä suuri osa on keski-ikäisiä tai vanhempia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
Hankkeen kohderyhmänä on metallialan pk-yrityksien työntekijät, työyhteisö ja organisaatio.
Yksilötasolla tavoitteena on työntekijöiden kohentunut terveys ja fyysinen toimintakyky, vahvistuneet itsensä johtamisen taidot ja lisääntynyt liikunta-aktiivisuus.
Organisaatiotasolla tavoitteena on lisääntyneet tiedot ja taidot työkykyjohtamisen merkityksestä organisaation tuloksellisuuteen.
Yhteisötasolla tavoitteena on käynnistää uusia työntekijöiden työkykyä pitkäjänteisesti tukevia toimintatapoja.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeeseen ovat tähän mennessä osallistuneet Orima-Tuote Oy, Halton Marine Oy, Oilon Oy, Anstar Oy ja Peltisepänliike Koskinen Oy. Valmennus on järjestetty yrityslähtöisesti ja se on sisältänyt työkyky- ja tuottavuusvalmennustapaamisten lisäksi erilaisia kuntotestejä ja työpistekartoituksia.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa on tehty lähes 400 kuntotestiä ja 20 työpistekartoitusta. Valmennuspäivien lukumäärä on ollut yli 200. Yrityksissä on käynnistynyt liikuntakäyttäytymistä ja työergonomiaa tukevia kehittämistoimenpiteitä. Valmennuksen jälkeen tehdyissä henkilöstön työkyky- ja hyvinvointimittauksissa on havaittu positiivisia muutoksia niin yksilö kuin yritystasolla.
Projektipäällikkö
Ilkka Väänänen
Erikoistutkija
ilkka.vaananen [at] lamk.fi
Yhteistyössä

Jaa sivu