Työelämäsafari - Vertaisoppiminen ja verkostot pk-yritysten kehittämisen tukena

Kuva
Työelämäsafari
Työelämäsafari on uudenlainen, Päijät-Hämeen alueen pk-yrityksille suunnattu monialainen yrityskiertue.
Hankkeen ideana on edistää pk-yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja uudistumista oman toimialansa ulkopuolelta löytyvillä ratkaisuilla.

Hankkeessa kootaan yrittäjiä, yrityksiä ja työyhteisöjä yhteen ja tarjotaan heille konkreettinen ja helppo tapa tutustua toistensa toimintaan, havainnoida ja antaa palautetta sekä kehittää omaa toimintaansa. Kiertueen jälkeen safarille osallistuneissa organisaatioissa toteutetaan tarvekohtaisia kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja hyvinvoinnin teemoihin liittyen yhdessä opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Projektissa tapahtuu

Kiitos mukana olleille mahtavasta Tiikerinloikka työhyvinvointiin-tapahtumasta!

tiimi kiittää

T. Elina, Päivikki, Annukka ja Soili

 

 

ot sf malli

 

 

UUTTA! Työelämäsafarilla esiin nousseisiin työhyvinvointiajatuksiin ja käytännön vinkkeihin voit tutustua täällä!

 

Täältä löydät safarivierailujen tarinat!

 

Tapahtumien esitysaineistot:

16.5.2019 Palautetta metsästämässä – Sari Suominen 

 

27.3.2019 Miten johtaa kiireessä ja muutoksessa? -Markus Kräkin , esitysaineisto saatavilla pyynnöstä : markus [dot] krakinatlamk [dot] fi 

 

Tavoitteet
Hankkeella pyritään uudistamaan perinteistä yritysvierailuajattelua ja toimiala- ja yrityskokokeskeistä kehittämistä. Ideana on, että yritykset löytävät kehittämismahdollisuuksia oman toimialansa ulkopuolelta ja pystyvät uudistamaan omaa yritystään. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on paitsi parantaa yrityksen tuottavuutta ja työhyvinvointia myös kasvattaa avainhenkilöiden kehittämisosaamista ja havainnointikykyä.
Tavoitteiden toteutuminen
Työelämäsafari-hankkeessa järjestetään Päijät-Hämeen alueen pk-yrityksille, yrittäjille ja työyhteisöille kolme safarikierrosta, jonka aikana he vierailevat vuoroin toistensa yrityksissä. Ensimmäiselle safarikierrokselle tammi-helmikuussa 2018 osallistui kuusi erikokoista pk-yritystä eri toimialoilta, lisäksi mukana oli kaksi suurempaa vierailuyritystä. Safari ei ole perinteinen yritysvierailu, vaan safarilaiset voivat tutustua mahdollisimman vapaasti yrityksiin, esim. kävelykierrokset yrityksen tiloissa, työntekijöiden mukana kulkeminen ja haastattelut, ulkoiseen ilmeeseen ja viestintämateriaaleihin tutustuminen. Jokaisen safarivierailun lopussa pidettiin reflektointikeskustelu osallistujaryhmässä. Safarivierailut dokumentoitiin kuvin ja videoin ja jokaista vierailua oli fasilitoimassa safariopas. Safarin jälkeen yritysten kanssa sovittiin yrityskohtaisista kehittämistoimenpiteistä, joiden suunnittelua olivat tukemassa LAMKin opiskelijat ja asiantuntijat.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen aikana noin 20 päijät-hämäläistä pk-yritystä kehittää toimintaansa monialaisesti ja tarvelähtöisesti. Kehittämistyön fokuksena on yrityksen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin paraneminen. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli ”yrityssafari”, joka on uusi tapa laajentaa yritysten kehittämisajattelua, sekä havainnointityökalu yritysten vertaisoppimiseen ja yhteiskehittämiseen.

Projektipäällikkö
Elina Arasola
Asiantuntija
elina [dot] arasolaatlamk [dot] fi