RESELL

Projektissa valmistellaan RESELL- mobiilipalvelun kaupallistamista sekä Suomessa että kansainvälisesti, erityisesti Euroopan markkinoille. RESELL-konsepti on tarkoitettu tuottajavastuunalaisten jätejakeiden kierrätystoimintojen tehostamisen ja tiedonkeruun käyttäjä- ja asiakaslähtöiseksi palveluksi. Se luo alalle uudenlaisen toimintamallin myös kansainvälisesti tarkasteltuna.

Tällä hetkellä ei ole Suomessa eikä muualla Euroopassakaan tuottajavastuunalaisten jätejakeiden kierrätystoiminnoille digitaalista palvelua ja tähän liittyvää liiketoimintaa. Kierrätysalan yrityksillä on tarve tehokkaammalle toimintamallille, sillä suuria määriä arvokasta raaka-ainetta jää nykyisin hyödyntämättä, mikä heikentää yritysten kannattavuutta. Kierrätysvaatimusten kiristymisen myötä tuottajayhteisöt tarvitsevat aikaisempaa tarkempaa tietoa jätevirroista, sillä niillä on lakisääteinen velvollisuus osoittaa kierrätysvelvoitteensa täytetyiksi.

RESELL-mobiilipalvelu pohjautuu jätejakeiden paikkatiedon uudenlaiseen koottuun hyödyntämiseen ja käyttäjälähtöisiin palvelukonsepteihin. Projektin jälkeen RESELL-mobiilipalvelu lanseerataan käyttöön ensin Suomessa ja sen jälkeen myöhemmin Euroopassa. Palvelu on helposti muokattavissa eri maiden tarpeisiin sopivaksi ja skaalattavissa suurille markkinoille. Euroopan markkinoille pääsemiseksi hyödynnetään projektissa mukana olevien yhteistyökumppaneiden kansainvälisiä verkostoja. Suomen mittakaavassa liiketoimintapotentiaali voi nopeasti nousta yli kymmenen miljoonan euron vuodessa. Nopealla kansainvälistymisellä arvioidaan saavutettavan yli 100 miljoonan liikevaihto muutamassa vuodessa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Business Finland
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on valmistella RESELL-mobiilipalvelun kaupallistamista etenkin Euroopan markkinoille.