PAJU - Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia

PAJU – palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia -hankkeen tavoitteena on lisätä julkisen sektorin työntekijöiden valmiuksia ottaa haltuun merkittäviä työympäristömuutoksia, jotka syntyvät palveluympäristöjen muutosten seurauksena. Tässä hankkeessa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liitetään työntekijöiden työhyvinvoinnnin ja osaamisen kehittämisen näkökulma. Hankkeen tuloksena syntyy malli, jota voidaan hyödyntää erityisesti julkisen sektorin organisaatioissa palvelumuotoilu- ja muutosprosessien yhteydessä. Hankkeen aikana rakennetaan työkalupakki muutosprosessien toteuttajien käyttöön. Näillä työvälineillä edistetään ja ylläpidetään muutostilanteessa työntekijöiden työhyvinvointia ja tuottavuutta. Erilaisia työvälineitä kehitetään ja pilotoidaan Lahden museotoimen organisaatiossa.Lahden museotoimi on muuttamassa palveluympäristöjään radikaalilla tavalla kohti elämysympäristöjä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Muotoilu
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessi siten, että henkilöstön kehittäminen kytkeytyy palveluympäristön muutoksen tarkasteluun. Lahden museoiden työntekijöillä on useita palveluympäristöjä. Lahden museoiden asiakaspalvelu- ja muu henkilöstö työskentelee useassa toimipisteessä ja uusi suunnitteilla oleva taide- ja muotoilukeskus tuo kokonaan uudet haasteet kaikkien toimijoiden työtehtäviin. Keskukseen suunnitteilla olevat toiminnot ja uusi teknologia vaativat uudenlaista osaamista. Kehittämisprosessin aikana työntekijät muotoilevat itse omaa työympäristöään. Prosessista saadaan muotoiltua ja kuvattua malli työympäristön muutoshaasteiden kohtaamisen tueksi.

Tavoitteena on tarkastella ja visualisoida näitä erilaisia palveluympäristöjä ja niihin linkittyviä
vuorovaikutteisia palvelurooleja. Ei ole mahdollista muuttaa vain palveluympäristöä vaan samalla pitää muuttaa myös palvelukulttuuria ja toimintatapoja. Tämä vaatii sekä organisaation johdolta että työntekijöiltä uudenlaista osaamista ja kykyä hahmottaa oma työympäristö uudella tavalla. Hankkeen toimenpiteiden avulla tavoitteena on kehittää vuorovaikutusta ja sitä, miten palvelu asiakkaalle konkretisoituu. Hankkeessa hyödynnetään vuorovaikutuksen muotoilua (interaction design).

Lisäksi tavoitteena on koota työkalupakki erilaisten palveluympäristöjen kehittämisprosessien tueksi. Hankkeessa kehitetään ja testataan välineitä, joilla työntekijät oppivat ottamaan muuttuvan tilanteen haltuun. Muutos lähtee yksilöstä. Palveluympäristö voi muuttua monella tavalla ja olla kehityksen kärjessä monen erilaisen mittarin mukaan, mutta todellinen palvelujen asiakaslähtöinen muutos tapahtuu vasta, kun työntekijät ymmärtävät muutosten määrän ja laadun ja muuttavat omaa toimintaansa sekä omaksuvat uuden toimintakulttuurin.
Projektipäällikkö
Katariina Mäenpää
TKI-asiantuntija
katariina.maenpaa [at] lamk.fi

Jaa sivu