PALJU - Palvelu- ja jakamistalouden uudet mahdollisuudet Hollolan kiertotalousliiketoiminnassa

Palvelu- ja jakamistalouden uudet mahdollisuudet Hollolan kiertotalousliiketoiminnassa (PALJU) -hanke edistää Hollolassa uusia kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät erityisesti jakamistalouteen ja palveluliiketoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi maatilojen tarjoama palvelutoiminta, kuten esim. pihanhoitopalvelut, korjauspalvelutoiminta, tila- tai ajoneuvovuokraus sekä yhteisviljely ja tähän liittyvä lähiruuan myynti. Lisäksi esimerkiksi haja-asutusalueen uusiutuvaan energiantuotantoon liittyvät uudet ratkaisut, kuten pienimuotoinen biokaasutuotanto ja ravinteiden kierrätys. Hankkeen tavoitteena on rakentaa liiketoimintaan tarvittava yhteistyöverkosto ja selvittää alueen yleiskaavan soveltuvuus uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Aiko-rahoitus
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on rakentaa uudenlaiseen kiertotalousliiketoimintaan tarvittava yhteistyöverkosto Hollolaan ja selvittää alueen yleiskaavan soveltuvuus uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen.
Hankkeen aikana järjestetään kolme työpajaa, joihin kutsutaan maaseutuyrittäjiä sekä kiertotalouden ja energiaratkaisujen asiantuntijoita. Työpajoista tiedotetaan verkostojen, sosiaalisen median ja uutiskirjeiden välityksellä. Kahdessa ensimmäisessä työpajoissa jaetaan yrittäjille tietoa jakamispalvelutoiminnan sekä taajama- ja haja-asutusalueille soveltuvien keskitettyjen energiaratkaisujen mahdollisuuksista. Kolmannessa työpajassa ideoidaan konkreettisia kiertotalouden liiketoimintakuvauksia Hollolan alueelle sekä kootaan yritykset, jotka lähtevät mukaan käytännön toteutukseen. Lisäksi kartoitetaan yleiskaavan soveltuvuus hankkeen mukaisiin uusiin kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena saadaan jatkokehitykseen sitoutuvien yritysten yhteistyöverkosto ja kuvaukset kolmesta uudesta kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudesta Hollolan alueella. Lisäksi tuloksena on julkinen raportti Hollolan Hälvälän ympäristön uusista kiertotalouden jakamis- ja palvelutoiminnan liiketoimintamahdollisuuksista. Raportti sisältää kuvaukset kolmesta uudesta liiketoimintakonseptista ja arvion yleiskaavan soveltuvuudesta liiketoimintakonsepteille.