Ossi2 - Osaajat töihin

Ossi2 – Osaajat töihin edistää monikulttuurisuutta tukemalla maahanmuuttajien työllistymistä ja työllistämistä Päijät-Hämeessä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten ja työnantajien kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
Maahanmuuttajien työllistymistä estävät vajavaiset tiedot suomalaisesta työkulttuurista, riittämätön aiemman osaamisen tunnistaminen sekä ammatillisen kielitaidon puute. Työnantajien kannalta työllistämisen esteenä on mm. monikulttuurisuusosaamisen vähäisyys, ennakkoluulot sekä ohjausresurssien vähäisyys. Projekti kehittää toimintamalleja, jotka vastaavat näihin haasteisiin.
Projektin tavoitteena oppilaitoksissa on:
1. koota ja kuvata maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen sopivia käytäntöjä.
2. luoda työvalmennuksen malli, jolla maahanmuuttajataustaisten työnsaanti ja sopeutuminen työkulttuuriin helpottuu.
3. rakentaa ammatillisen kielitaidon työkalupakki kotoutumiskoulutuksen tai muun varhaisen kielikoulutuksen tarpeisiin.

Projektin tavoitteena yrityksissä on:
4. suunnitella ja pilotoida rekrytointia helpottava koulutuspaketti.
5. luoda kieli- ja kulttuuritietoisen työvalmennuksen malli, joka madaltaa yritysten kynnystä rekrytoida maahanmuuttajia.
Hankkeen vaikuttavuus
Maahanmuuttajataustaiset työnhakijat työllistyvät Päijät-Hämeessä entistä useammin paremman kielitaidon ja osaamisen tunnistamisen kautta. Alueen yritykset ovat tietoisempia erilaisista kulttuureista työelämässä, ja ovat valmiimpia työllistämään maahanmuuttajia. Hankkeesta hyötyy sekä elinkeinoelämä että yksilöt.
Projektipäällikkö
Marja Kiijärvi-Pihkala
TKI-asiantuntija
Projektipäällikkö
marja.kiijarvi-pihkala [at] lamk.fi

Jaa sivu