Olopiste - Kynnyksetön työtoiminta

Olopiste on kynnyksetöntä työllistymistä tukevaa toimintaa, joka on suunnattu työikäisille, pitkään työttömänä olleille henkilöille.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja pilotoida uudenlainen, nykyistä palvelutarjontaa täydentävä, kynnyksetön työllistymistä tukeva toimintamalli, joka on suunnattu työikäisille pitkäaikaistyöttömille. Olopisteen palvelut ovat asiakasmaksuttomia ja osallistuminen sanktioimatonta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa osallistujien toimintakykyä, henkistä jaksamista, motivaatiota ja työelämävalmiuksia sekä ohjata heitä löytämään jatkopolkuja eteenpäin.

Osallistujilla on mahdollisuus osallistua yksilö- ja ryhmämutoiseen ohjaukseen sekä ryhmätilaisuuksiin eri teemoista, työpaikkavierailuihin, retkille ja jatkopolkumahdollisuuksien kartoittamiseen. Hanke käyttää Kykyviisaria asiakastyössä.

Olopiste-hankkeen yhtenä osatavoitteena on luoda uusi autenttinen oppimisympäristö sosiaalialan opiskelijoille, jotka tulevaisuudessa työskentelevät tämän asiakaspiirin kanssa.

Olopiste – Kynnyksetön työtoiminta -hankkeen rahoittajia ovat Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto, Lahden kaupunki, Harjulan Setlementti ry, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Sylvia-koti yhdistys ry, Kaupunkikylä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
- 200 asiakasta osallistuu toiminnan eri muotoihin.
- 50 %:lla asiakkaista työ- tai toimintakyvyn vahvistuu
- 50 % osallistujista siirtyy osallistumisen jälkeen johonkin jatkopolkuun
Kehittää uudenlainen autenttinen oppimisympäristö sosionomiopiskelijoille
Tavoitteiden toteutuminen
Maaliskuun 2018 lopussa Olopisteen toiminnassa on ollut mukana 131 asiakasta. Heistä 50 on jatkopolulla, joko töissä, opiskelemassa, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai eläkkeellä. Asiakkaat ovat aktivoituneet työnhaussa ja heidän vastuunottonsa omasta terveydestään on lisääntynyt. Lisäksi on havaittu yleistä kohentumista asiakkaiden työ- ja toimintakyvyssä. Asiakkaat ovat luoneet sosiaalisia suhteita ja avartaneet mielipiteitään ja heidän itsetuntemuksensa on lisääntynyt. Olopisteen toimintojen kautta asiakkaiden osallistuminen on lisääntynyt. Asiakkaat ovat myös saaneet tukea päihteettömyyden ylläpitoon.

Oppimisympäristömalli on rakennusvaiheessa. Opiskelijoilta saatuun palautteeseen perustuen oppimisympäristössä on monia elementtejä, jotka edistävät oppimista. Opiskelijoiden antaman palautteen perusteella Olopisteen oppimisympäristön vahvuuksina olivat sen mahdollistamat asiakkaiden kohtaamiset ja se, että siellä sai kuvan siitä, miten Olopisteen kaltaisessa pitkäaikaistyöttömille suunnatussa palvelussa voidaan toimia. Haasteita oppimisympäristöön tuo se, että opiskelijat joutuvat kohtaamaan paljon enemmän epävarmuutta kuin perinteisessä oppimisympäristössä. Lisäksi opiskelijat toivoisivat suurempaa roolia asiakkaiden yksilöohjauksen prosesseissa.
Hankkeen vaikuttavuus
Asiakastyö pohjautuu hankkeen aikana kehitettyyn tavoitteellisen muutostyön ja sosiokulttuurisen innostamisen ohjausmalliin.
- 200 asiakasta osallistuu toiminnan eri muotoihin.
- 50 %:lla asiakkaista työ- tai toimintakyvyn vahvistuu
- 50 % osallistujista siirtyy osallistumisen jälkeen johonkin jatkopolkuun


- Käynnistää ja pilotoida kynnyksetöntä Olohuonetoimintaa.
- Autenttinen oppimisympäristö opiskelijoille
Projektipäällikkö

Jaa sivu