NIPA – Nivelvaiheen palvelumalli kotoutumisen tueksi

Ihmisten muuttaminen omasta kotimaastaan toiseen maahan tapahtuu useasta eri syystä ja usein taustalla on joko työn perässä muuttaminen tai naimisiin meno. Viime aikoina toiseen maahan muuttaminen on kuitenkin lisääntynyt turvallisuussyistä ja useat maahanmuuttajat ovat pakolaistaustaisia.

Maahanmuutto on aina suuri elämänmuutos riippumatta maahan muuton syistä, sillä uuteen maahan kotoutuminen vaatii aikaa sekä sopeutumista. Kotoutuminen ei myöskään tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä vaan se etenee ihmissuhteiden verkostoissa. Maahanmuuttajien asettumista uuteen kotimaahan pyritään avustamaan kotouttamistoimenpiteillä, joiden tavoitteina ovat maahanmuuttajien täysimääräinen osallistuminen suomalaiseen yhteiskuntaan sen kaikilla elämänalueilla Sosiaalisten suhteiden merkitys liittyy ihmisten hyvinvointiin ja pääsyyn osalliseksi muista yhteiskunnan areenoista kuten muun muassa työmarkkinoista. Tutkimusten mukaan hyvinvointiyhteiskunnan jäsenyys ansaitaan työteon kautta, sillä työnteolla on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen merkitys. Työ ja työn tekeminen ovat myös maahanmuuttajien itsensä mielestä tärkein yksittäinen kotoutumisen osatekijä.

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen on edessä kriittinen nivelvaihe. Kotoutumiskoulutusten jälkeen monen maahanmuuttajan kotoutuminen ja työllistyminen eivät välttämättä edisty odotusten mukaisesti. Jos työ- tai koulutuspaikkaa ei löydy, laskee kotoutumiskoulutuksen aikana saavutettu motivaatio nopeasti. Kielitaito ei kehity, kotoutuminen ei etene ja edessä on helposti pitkittyvä työttömyys. Pitkittynyt työttömyys on ongelma niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin kannalta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
NIPA – Nivelvaiheen palvelumalli kotoutumisen tukena – hankkeen tavoitteena on tukea kotoutumiskoulutuksen päättäneitä työttömiä maahanmuuttajia työllistymään tai hakeutumaan koulutukseen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja kohderyhmään, joka tarvitsee räätälöityjä palveluita ja/tai yksilöllistä tukea edetäkseen työllistymisessä. Erityisesti pyritään tavoittamaan alle 30-vuotiaita sekä yli 54-vuotiaita miehiä. Usein nivelvaiheen onnistuneeseen ylittämiseen tarvitaan tukea, jonka tulee kohdentua yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Hankkeessa tuotetaan tukipalvelumalli kotoutumiskoulutuksen päättäneille, työttömille maahanmuuttajille. Malli sisältää kolme osiota:
- työelämään poluttamisen malli
- vertaisuuteen perustuva Luotsi-palvelumalli sekä
- mukautettu työllistymistä tukeva malli

Tukipalvelumallin avulla työtön maahanmuuttaja
- työllistyy avoimille työmarkkinoille tai hakeutuu koulutukseen
- löytää omaa työllistymistavoitettaan tukevat mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä
- säilyttää motivaationsa toimia aktiivisesti oman työllistymisensä eteen

Hanke tuo lisäarvoa olemassa olevaan, maahanmuuttajiin kohdistuvaan palvelutarjontaan, selkiyttämällä kokonaisuuden palvelujen käyttäjän näkökulmasta. Tämä edesauttaa myös palvelujen tuottajien yhteistyötä.
Projektipäällikkö
Pirjo Tuusjärvi
TKI-asiantuntija
pirjo.tuusjarvi [at] lamk.fi

Jaa sivu