My Data -Nuoret kaupunkikehittäjinä Heinolassa

Nuoret kaupunkikehittäjinä Heinolassa- hankkeen tavoitteena on ymmärtää nuorta sukupolvea kaupunkilaisina ja erityisesti sitä, miten he kohtaavat kaupungin ja kaupungin palvelut ja miten he haluavat osallistua palveluiden muotoiluun.
Hanke toteutetaan yhdessä käyttäjien ja kaupunkikehittäjien kanssa. Kohderyhmänä ovat nuoret sekä nuoret aikuiset Heinolan Uuden työn ohjelman verkostossa. Heinolan kaupungin elinvoimapalvelut perustaa hankkeen puitteissa modernin ja muuntautuvan työtilan avoimesti käytettäväksi tukeakseen uudenlaista työntekoa, innostaakseen ja houkutellakseen hankkeen kohderyhmää ottamaan käyttöön uudenlaisia toimintamenetelmiä sekä lisätäkseen yhteistyötä ja verkostoitumista työhön liittyen.

Hankkeen hallinnoijana toimii Heinolan kaupunki ja osatoteuttajana Lahden ammattikorkeakoulu.
Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017-31.12.2017.
Hanke on rahoitettu Päijät-Hämeen liiton Maakunnan kehittämisrahalla.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
MAKERA
LAMKin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Muotoilu
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on ymmärtää nuorta sukupolvea (erityisesti 15-29- vuotiaat) kaupunkilaisina ja erityisesti sitä, miten he kohtaavat kaupungin ja kaupungin palvelut ja miten he haluavat osallistua palveluiden muotoiluun.
Minkälainen käyttökokemus nuorilla on kaupungin palveluista tällä hetkellä?
Kuinka kaupungin palvelut voivat olla käyttäjälähtöisempiä nuorten näkökulmasta?
Lisäksi tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka edistävät nuoren sukupolven kykyä olla mukana kehittämässä rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia kaupunkeja.
Kohderyhmänä ovat nuoret sekä nuoret aikuiset Heinolan Uuden työn ohjelman verkostossa. Hankkeessa tavoitteena on löytää toimintamalleja, jotka vahvistavat uuden sukupolven positiivisia kokemuksia heidän kaupungistaan.
Hankkeessa etsitään toimintatapoja, jotka mahdollistaisivat paremman yhteissuunnittelun Heinolan kaupungin ja nuorten heinolalaisten välillä.
Heinolan kaupungin elinvoimapalvelut perustaa hankkeen puitteissa modernin ja muuntautuvan työtilan avoimesti käytettäväksi tukeakseen uudenlaista työntekoa, innostaakseen ja houkutellakseen hankkeen kohderyhmää ottamaan käyttöön uudenlaisia toimintamenetelmiä sekä lisätäkseen yhteistyötä ja verkostoitumista työhön liittyen. Hanke toteutetaan yhdessä käyttäjien ja kaupunkikehittäjien kanssa. Hankkeen ideat ja toiminta viedään käytäntöön ja testaukseen hankkeen aikana. Työpajoissa, havainnoinneissa ja kokeiluissa keskitytään nopeaan muutokseen ja toimintaympäristöä tukeviin parannuksiin.
Hankkeen toiminnot ovat osa suurempaa Uuden työn ohjelmaa Heinolassa.
Projektipäällikkö
Kati Kumpulainen
TKI-asiantuntija
kati.kumpulainen [at] lamk.fi

Jaa sivu