Muotoilusta työidea - monikulttuurisia työpolkuja nuorille

Muotoilusta työidea -hanke etsii ratkaisuja ja malleja joustavan ja vähemmän ammattiosaamista vaativa valmentavan työpajatoiminnan toteuttamiseksi. Mallin tulisi tarjota henkilöille, joilla on Suomessa tunnustamatonta ammattiosaamista, joustavan ja innovatiivisen väylän löytää tai luoda oma työllistymispolku esimerkiksi yrittäjyyden kautta.

Hanke toteutetaan Lahden ammattikorkeakoulun ja Viittakivi Oy:n yhteistyönä. Lahden ammattikorkeakoulu toteuttaa valmennusohjelman, jonka tavoitteena on tuottaa osallistujille uutta tietoa ja vahvistaa osaamistaan. Viittakivi Oy toteuttaa työpajoja, joissa oppi otetaan aktiiviseen käyttöön ja suunnittelu- ja toteutusprosessia viedään eteenpäin osallistujien yhdessä ideoimisen, kehittämisen ja tekemisen kautta. Viittakivi Oy on hankkeen hallinnoija, Lahden ammattikorkeakoulu on osatoteuttaja.

Hankkeessa on kaksi moduulia:
1) Monikulttuurista muotia. Vaatesuunnittelun ja -valmistuksen perusteita.
2) Monikulttuurista ruokaa ketterällä konseptilla: ruokapalvelu ja
innovatiiviset kalusteratkaisut.

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Muotoilu
Projektipäällikkö

Jaa sivu