Mobiilipalvelualusta materiaalien kiertoon - Kierrätys APPI

Monet tuottajavastuulain alaiset jätejakeet ovat arvokkaita ja haluttuja raaka-aineita, mutta usein ne jäävät kotien ja yritysten nurkkiin ja laatikoihin lojumaan. Päijät-Hämeen yrityksillä on tarve saada tämä potentiaali tehokkaammin hyödynnettyä.

Projektissa kehitettävän mobiilipalvelun avulla jätejakeiden kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan paremmin ja hyvin organisoidun jätteenkeräyksen myötä toiminnan kustannukset ja hiilijalanjälki pysyvät pieninä. Toimiva palvelu vahvistaa alueen pk-yritysten kilpailukykyä, tehostaa alueen materiaalivirtojen kiertoja ja mahdollistaa uudenlaisen ekosysteemin toiminnan. Palvelun avulla kerätään myös tuottajavastuulain alaisten jätejakeiden materiaalivirroista entistä tarkempaa tietoa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Aiko-rahoitus
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on muuttaa tuottajavastuulain alaisten jätejakeiden keräys-, kuljetus- ja käsittely- käytäntöjä tehokkaammiksi ja siten saada tuottajavastuulain alaiset jätejakeet paremmin hyödynnettyä materiaaleina ja uusiotuotteina. Tähän tarkoitukseen hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlainen käyttäjälähtöinen mobiilipalvelualusta. Hankkeessa käsiteltäviä jätejakeita ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, akut ja paristot.Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena on mobiilipalvelualusta, joka mahdollistaa vaivattoman, nopean ja joustavan jätteen keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Sovelluksen myötä tuottajavastuulain alaisen jätteen kysyntä ja tarjonta kohtaavat paremmin. Kasvaneiden materiaalivirtojen myötä Päijät-Hämeeseen syntyy alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Sovellusta on mahdollista kehittää monin tavoin ja skaalata koko maan kattavaksi.
Projektipäällikkö
Kimmo Heponiemi
TKI-asiantuntija
Projektipäällikkö: sMARTTA, RESELL, Kierrätysappi
kimmo.heponiemi [at] lamk.fi

Jaa sivu