Mennään metsään

Matkailun kasvun perustana on pitkälti luontomme vetovoima. Suomi on huomioitu hienona ja vetovoimaisena matkailumaana. Kansainvälisesti sijoitumme kärkipäähän maailman parhaimpien matkailumaiden joukossa.

Maailmanlaajuinen hyvinvointi- ja luontomatkailutrendi antaa hyvän mahdollisuuden saada aikaan kasvua ja hyvinvointia myös Päijät-Hämeessä. Jääkauden muovaama luonto, Salpausselkä, laajat ja puhtaat vesistöt sekä monimuotoiset metsät tarjoavat luontoympäristön, mikä on ainutlaatuinen luontoarvoltaan.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate 24%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
Mennään metsään -projektissa kehitetään laadukkaiden retkeilyreittien verkosto Päijät-Hämeen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa sekä edistetään luonto- ja hyvinvointimatkailuun liittyvää liiketoimintaa.

Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja retkeilyreittien ylläpitoon ja huoltoon sekä parantaa reittien saavutettavuutta ja elämyksellisyyttä. Samalla projekti edistää alueen asukkaiden lähivirkistysmahdollisuuksia.

Myös viestintä on kehittämisen kärjessä. Projektissa on tuotettu valokuvia, videoita, reittikuvauksia ja opastetauluja kehitettäviltä reittialueilta.

Tavoitteiden toteutuminen
Projektissa on tuotettu viestintä- ja markkinointimateriaalia: valokuvia, videoita sekä reittikuvauksia outdoorsfinland.com- ja outdooractive.com -retkeilyreittiportaaleihin suomen, englannin ja saksan kielellä. Lisäksi alueen yritys- ja kohdetietoja on viety portaaleihin. Tuotettu materiaali on alueen kuntien ja yritysten hyödynnettävissä.

Projektissa on järjestetty tuotteistamistyöpajoja ja niiden tuloksena on tuotettu omatoimisille matkailijoille viisi tuotepakettiaihiota yhdessä matkailuyrittäjien, LAMKin opiskelijoiden, kuntien ja muiden hanketoimijoiden kanssa.

Työn alla on maastoinformaation ja opastetaulujen tuottaminen kehitettäville reiteille (suomi ja englanti). Työ valmistuu kesän 2018 aikana.
Hankkeen vaikuttavuus
Päijät-Hämeessä on paljon ruuhkatonta ja puhdasta luontoa, jota yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Mennään metsään -projekti perustuu esiselvityshankkeeseen (2014), jossa Päijät-Hämeen parhaat retkeilykohteet kartoitettiin.

Projektin kehittämistoimenpiteet kohdistuvat seuraaviin reitteihin Päijät-Hämeessä:
1) Asikkala, Aurinko-Ilves, 2) Heinola, Juustopolku ja Valo-Ilves, 3) Hollola, Tiirismaa, 4) Lahti, Lapakisto, 5) Padasjoki, Päijänne-Ilves ja 6) Sysmä, Kammiovuori

Projektin aikana reittien laatua on parannettu, viitoituksia ja opasteita on uudistettu sekä maastotöitä on tehty kuntien ja muiden yhteistyötahojen toimesta. Reittien parannustyöt jatkuvat myös kesän 2018 aikana.Projektipäällikkö
Niina Ihalainen
TKI-asiantuntija
niina.ihalainen [at] lamk.fi

Jaa sivu