Maallemuuttajat 2030

Kuva
hankkeen_banneri
Maallemuuttajat 2030 –hanke kerää yhteen maaseudun jakamis- ja palvelutalouden hyviä käytäntöjä, toteuttaa kokeiluja uusista maaseudun jakamis- ja palvelutalouden toimintamalleista Päijät-Hämeessä sekä selvittää toimintamallien liiketoimintapotentiaalia sekä ympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia. Jakamistalous on toimintaa, jossa käytetään tavaroita, tiloja ja palveluita niiden omistamisen sijaan. Maaseudun jakamis- ja palvelutalouden mahdollisuuksia ovat esimerkiksi yhteisviljely ja yhteiskäyttöiset työkalut, maatilojen tarjoama palvelutoiminta, kuten pihanhoitopalvelut ja korjauspalvelutoiminta sekä tila- tai ajoneuvovuokraus.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate 24%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Projektissa tapahtuu

Marraskuussa järjestämme Asikkalassa ja Hollolassa AirBnB -majoittamisesta luentoja, sekä ideointi-iltoja uusien palvelujen kehittämiseksi! Lisätietoja tulossa!

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on siirtää käytäntöön tietoa ja osaamista palvelu- ja jakamistalouden mukaisista mahdollisuuksista maaseudun palveluntuotannossa ja yhteisöllisissä toimintatavoissa, sekä edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnassa.

Hankkeen tavoitteena on aloittaa kolme asukas- tai yrittäjälähtöistä jakamis- ja palvelutalouden kokeilua Asikkalassa ja Hollolassa, jotka parhaassa tapauksessa jäisivät elämään hankkeen loputtua.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa tuotetun tiedon ansiosta jakamis- ja palvelutalous lisääntyy Päijät-Hämeen maaseudulla ja tietoa maaseudun jakamis- ja palvelutalouden mahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä on paremmin saatavilla koko Suomessa.
Projektipäällikkö
Kaisa Tuominen
TKI-asiantuntija
kaisa [dot] tuominenatlamk [dot] fi