LAMKgreen - Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen

Kuva
LAMKgreen pääkuva
Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen – LAMKgreen projektissa kehitetään ja pilotoidaan kiertotalouteen liittyviä koulutuskokonaisuuksia alueen yritysten ja julkisen sektorin henkilöstön kehittämistarpeisiin. Lisäksi testataan uusia menetelmiä ja toimintatapoja hankkeessa kehitetyssä koulutuksessa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Tavoitteet
1. Kiertotalouden koulutuksien kehittäminen ja toteutus
2. Tiimiakatemiamallin soveltuvuuden pilotointi
3. Innovatiivisien menetelmien testaus
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tulokset parantavat alueen yritysten ja elinkeinoelämän ympäristöosaamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavalillä siten, että näkökulmaa laajennetaan kiertotalouden uusilla mahdollisuuksilla. Tämä tukee perinteisen lineaarisen teollisuuden siirtymistä kohti kiertotaloutta. Lisäksi hankkeessa kehittettyjen uusien menetelmien ja toimintapojen ansiosta koulutuksen laatu paranee.

Pidemmän aikavälin tuloksena hankkeen päätyttyä myös LAMKin koulutuksen laatu paranee, kun uudet menetelmät ja toimintatavat juurtuvat osaksi normaalia opetustoimintaa.
Projektipäällikkö
Sirpa Keminen
TKI-asiantuntija
sirpa [dot] keminenatlamk [dot] fi