LAFF Lahti Fringe Festival

Lahden kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulun Lahti Fringe Festival -yhteishanke rakentaa Lahteen ympärivuotisen tapahtumakonseptin ja palvelumallin kaupunkikulttuuritapahtumien tuotannolle ja kehittämiselle. Pilottina toteutetaan Lahti Fringe Festival ensimmäisen kerran 29.8.-1.9.2018 ja se on osa Nordic Fringe Festival (NFN) verkostoa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Painoala
Älykäs liiketoiminta
Tavoitteet
Lahti Fringe Festival -hankkeen tavoitteena on rakentaa tapahtumakonsepti, jota tapahtumien tekijöiden, yritysten, yleisön ja yhteistyökumppaneiden on helppo tulla mukaan toteuttamaan. Tapahtumakonseptia voidaan hyödyntää uusien kaupunkikulttuuria tukevien kokonaisuuksien tuotannossa ja sen kautta tuodaan kansalaislähtöiset urbaanit katu- ja korttelitapahtumat vahvaksi osaksi lahtelaista ympärivuotista tapahtumatoimintaa. Tapahtumakonseptia tukemaan rakennetaan palvelumalli, joka mahdollistaa sujuvan yhteistyön tapahtumatuottajan, kaupungin, yleisön, yrittäjien, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten näkökulmasta. Sähköisten lupapalvelujen sekä tuotantoprosessien vahvistamisen kautta kaupunkiympäristö antaa tilaa tapahtumalle soljua osaksi arkea.
Tapahtumakonsepti ja palvelumalli pilotoidaan toteuttamalla ensimmäinen Lahti Fringe Festival –tapahtuma (LAFF). Lahti Fringe Festival kokoaa eri tapahtumanjärjestäjien tuotannot saman sateenvarjon alle. Tapahtuma elävöittää kaupunkia ja aktivoi kuntalaisia osallistumaan laajaan kulttuuritapahtumaan, josta jokainen löytäisi itseään koskettavan, mieleisen elämyksen. Pilotti on kulttuuriväen, tapahtumatoimijoiden, tapahtuma- ja esiintymispaikkojen ja elinkeinoelämän yhteinen ponnistus. Se toimii näyteikkunana Lahdelle ja lahtelaisille toimijoille ja on avoin myös kansainvälisille esiintyjäryhmille.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy
•Toimintamallin kuvaus uudesta käyttäjälähtöisesti suunnitellusta alueen vahvuuksiin pohjautuvasta
tapahtumakonseptista sähköisessä muodossa
•Tapahtuman tuottamiseen liittyvien e-palveluiden kehittyminen yhtenäiseksi, asiakasta ja palveluntuottajaa
helpottavaksi palvelukokonaisuudeksi
•Tapahtumapilotin kuvaus tapahtumajärjestäjien käyttöön sähköisessä muodossa
•Dokumentoitu yhteiskehittämisen prosessi sähköisessä muodossa

Hankkeen myötä
•Taide- ja kulttuurialan toimijoiden, tapahtumajärjestäjien sekä muiden organisaatioiden osaaminen vahvistuu
palvelukonseptin rakentamisen näkökulmasta.
•Lahden seudulle saadaan uusi vapaan taiteen ja kulttuurin kaupunkitapahtuma, joka muotoutuu ja laajenee vuosittain
•Lahden kaupunkikulttuuri kehittyy ja brändäytyy tapahtumakonseptin avulla

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksena Lahden vetovoimaisuus tapahtumajärjestäjänä sekä tapahtumapaikkana
vahvistuu, mikä houkuttelee esim. matkailijoita.
Projektipäällikkö

Jaa sivu