Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Kuva
Kuvituskuva
Kiertoliike-projekti tukee alueen liiketoiminnan kehittymistä kiertotalouden suuntaan sekä uuden liiketoiminnan syntyä yrityksissä. Projektin keskeisimpiä toimenpiteitä ovat Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan laatiminen, kiertotalouden pilotit sekä liiketoimintamallit. Liiketoiminta voi liittyä niin materiaalivirtojen hyödyntämiseen, biotalouteen, korjauspalveluihin kuin jakamistalouteenkin.

LAMK toteuttaa Kiertoliike-projektin yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Muovipolin, LADECin ja Lahden Työn Paikan kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Hankkeen vaikuttavuus
Projektissa on koottu Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta sekä toteutettu siihen liittyviä materiaalivirtaselvityksiä. Projektin muina tuloksina saadaan vähintään viisi kiertotalouden liiketoimintamallia, mitkä liittyvät biokiertotalouteen, materiaalikiertoihin, palveluihin, kierrätysliiketoimintaan ja digitalisaatioon. Kiertoliikkeessä on toteutettu uudenlaisen kierrätysliiketoiminnan Kierrätyspaikka-pilotti sekä kaksi korjauspalveluiden pilottia Lahdessa ja naapurikunnissa. Lisäksi projektissa kootaan fyysinen ja digitaalinen kierrätysmateriaalikirjasto tuotesuunnittelun tueksi.

Tarkempia tietoja löydät projektin omilta nettisivuilta sekä Kiertotalouden tiekartta-sivustolta.
Projektipäällikkö
Maarit Virtanen
TKI-asiantuntija
maarit.virtanen [at] lamk.fi

Jaa sivu