Kaupunki nuorten palveluna - uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut

Kuva
Kaupunkinuortenpalveluna_työpaja
Kaupunki nuorten palveluna hanke on Lahden ammattikorkeakoulussa toteutettava yhteishanke Ohjaamo-verkoston kanssa. Hanke toteuttaa huhtikuussa 2016 hyväksyttyä Lahden kaupungin strategiaa, ja sen visiota, missä tarkoituksena on menestyä kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina. Hankkeen tulokset jakautuvat koko Metropolialueelle Ohjaamo-palveluverkoston kautta. Ohjaamoverkosto-hankkeeseen osallistuu tutkimus - ja kehitysalustana Ohjaamoja Lahdesta, Helsingistä, Vantaalta sekä Espoosta. Ohjaamot ovat palveluita, jotka kokoavat nuorille suunnattuja kunnallisia palveluita saman katon alle. Ne ovat verrattain uusia palveluja, joita tässä hankeessa arvioidaan ja edelleen kehitetään.

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti toteuttaa käyttäjälähtöisen tutkimus - ja kehittämisprosessin, jossa nykytilakuvauksista ja käyttäjäkokemuksen mallintamisesta johdetaan uusia tulevaisuuden ratkaisuita. Soveltavassa tutkimuksessa käyttäjät ovat mukana koko prosessin ajan oman arkensa asiantuntijoina. Hankkeessa on tarkoitus luoda parempaa ymmärrystä valitun kohderyhmän kokemuksesta kaupunkipalveluissa, kuten Ohjaamopalvelussa Metropolialueella. Ohjaamopalvelut ovat yhteispalvelupisteitä, joiden toimintaa tässä hankkeessa edelleenkehitetään käyttäjälähtöisesti.
Hankkeen päärahoittaja on kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka- ohjelma.
Hanke toteutetaan 1.1.2017 - 31.12.2018.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Muotoilu
Tavoitteet
Kaupunki nuorten palveluna -hankkeessa tavoitteena on löytää toimintamalleja, jotka vahvistavat uuden sukupolven positiivisia kokemuksia heidän kaupungistaan. Minkälainen käyttökokemus nuorilla on kaupungin palveluista tällä hetkellä? Mitä itsepalvelu tarkoittaa kaupunkien palveluissa, ja kuinka ne voivat tuottaa yhä parempaa arvoa? Hankkeessa mallinnetaan lähitulevaisuuden kaupunkipalveluiden ympäristöä, yhdessä nuorten käyttäjien kanssa. Kohteena on nuorten Ohjaamopalvelut, joiden kanssa pyritään löytämään myös miten ja missä medioissa tai yhteisöissä kaupunkipalveluiden käyttökokemusta jaetaan. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka edistävät nuoren sukupolven kykyä olla mukana kehittämässä rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia kaupunkeja.
Projektipäällikkö

Jaa sivu