Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille - InforME

Kuva
Informe
Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille - InforME -hanke edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulla. Hanke toimii yksinkertaisen ja vertailukelpoisen tiedon tuottajana, havainnollistajana ja välittäjänä sekä yhteistyöverkostojen rakentajana. Hankkeen kantavana teemana on informaatiomuotoilu eli tiedon visualisointi ja sen uudet mahdollisuudet uusiutuvan energian viestinnässä. Hanke mahdollistaa eri alojen asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja tutkimuskeskusten vuorovaikutusta ja uusien innovaatioiden syntymistä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate 24%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Tavoitteet
Hankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita ja parantaa energiatehokkuutta maaseudun yrityksissä. Tavoitteena on käytännönläheisten esimerkkien kautta tuottaa havainnollistettua ja yksityiskohtaista tietoa uusiutuvaan energiaan siirtymiseen ja energiavaihtoehtojen pohtimiseen. Tieto esitetään visuaalisesti selkeällä tavalla kohderyhmälle. Hankkeen kohderyhmänä ovat uusiutuvasta energiasta ja energian käytön tehostamisesta kiinnostuneet maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, kyläyhteisöt ja kunnat.

Hankkeessa järjestetään myös erilaisia tilaisuuksia, kuten energiainfoja kyläyhdistyksille. Hankkeessa tuotetaan verkkopohjainen visuaalinen sovellus, jonka avulla maaseudun toimijat voivat kokeilla ja vertailla erilaisten energian tuotanto- ja kulutusyksiköiden yhteensopivuutta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan demoja, joissa viljelijöillä ja muilla maaseudun toimijoilla on mahdollisuus tutustua uusiutuvan energian prosesseihin käytännössä.

Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena kohderyhmällä on käytössään helposti ymmärrettävää ja konkreettista energiatietoa, internetpohjainen sovellus sekä demojen ja laskureiden kautta saatu tieto. Lisäksi hanke tuottaa lukuisia erilaisia julkaisuja uusiuituvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseksi.
Yhteistyössä