Huippuosaamisen kasvupolku

Kuva
Huippuosaamisen kasvupolku
Huippuosaamisen kasvupolku -hanke

Huippis-hankkeen tavoitteena on luoda Huippuosaamisen kasvupolku –malli sujuville siirtymille sekä suunnitella ja toteuttaa nivelvaiheeseen liittyvä ohjaushenkilöstön koulutus ja perehdytys. Mallia pilotoidaan puualalla, ja hanke toteutetaan Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2016 – 31.5.2018

Tausta hankkeelle

Siirtymä yläkoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta korkeakouluopintoihin ja edelleen työelämään tai jatko-opintoihin on haastava tilanne opiskelijalle.

Huippuosaamisen kasvupolku –mallissa
• Nivelvaiheisiin luodaan malli
- yläkoulusta sujuvasti toiselle asteelle,
- toiselta asteelta sujuvasti ammattikorkeakouluun ja
- ammattikorkeakoulusta sujuvasti jatko-opintoihin tai työelämään.
• Opiskelija suorittaa ammattillisen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon sujuvasti 5 – 6 vuodessa.
• Kasvupolku-malli toteutetaan palvelumuotoilun kokeilevien, osallistavien ja ihmislähtöisten menetelmien avulla. Mallin kehittämisen lähtökohdaksi on nostettu opiskelijoiden, opinto-ohjaajien ja opettajien arjen kokemukset opintopoluilla.
Opintojen nivelvaiheiden ohjaushenkilöstön valmennuksessa ja verkottamisessa
• Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö lisääntyy ja tiivistyy.
• Ohjaushenkilöstön osaaminen vahvistuu.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen opetus- ja ohjaus- ja neuvontahenkilöstö ja välillisenä kohderyhmänä oppilaat yläkouluissa ja opiskelijat toisella asteella sekä ammattikorkeakoulussa.

Hankkeen toteuttajat
Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden ammattikorkeakoulu
Yhteistyötahot
Päijät-Hämeen yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset ja osa puualan yrityksiäToteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
Huippis -hankkeen tavoitteena on luoda malli sujuville siirtymille kouluasteelta toiselle sekä toteuttaa nivelvaiheeseen liittyvä ohjaushenkilöstön koulutus- ja perehdytys. Huippuosaamisen kasvupolulla opiskellessaan opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon 5 – 6 vuodessa.

Kasvupolkumalli toteutetaan palvelumuotoilun kokeilevien, osallistavien ja ihmislähtöisten (human-centred) menetelmien avulla. Mallin kehittämisen lähtökohdaksi on nostettu opiskelijoiden, opinto-ohjaajien ja opettajien arjen kokemukset opintopoluilla. Keskeisiä työvaiheita hankkeessa ovat yhteissuunnittelu-pajat, joissa kasvupolkua ideoidaan ja mallinnetaan yhdessä eri toimijoiden kesken. Vaikka hankkeessa pilotoidaan puualaa, niin malli on tarkoitus siirtää mahdollisuuksien mukaan myös muille aloille.
Hankkeen vaikuttavuus
Huippis -hankkeen tuloksena syntyy malli sujuville siirtymille kouluasteelta toiselle sekä nivelvaiheeseen liittyvä ohjaushenkilöstön koulutus- ja perehdytys. Huippuosaamisen kasvupolulla opiskellessaan opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon 5 – 6 vuodessa. Huippuosaamisen kasvupolku - malli otetaan käyttöön eri aloilla.
Projektipäällikkö
Mika Vanhanen
TKI-asiantuntija
mika.vanhanen [at] lamk.fi

Jaa sivu