digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä

Kuva
digivalmistus master
DigiValmistus-projektissa kehitetään 3D-tulostusteknologioita, hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja kasvatetaan alueellista lisäävän valmistuksen osaamista. Lisäksi parannetaan 3D-tulostusmahdollisuuksia ja niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan robottiohjattava pursotin, jolla voidaan 3D-tulostaa monimutkaisia muotoja käyttäen raaka-aineena kierrätysmateriaaleja.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Älykäs liiketoiminta
Tavoitteet
Projektin päätavoitteet ovat:
- uuden 3D-tulostusteknologian kehittäminen ja pilotointi käyttäen robottiohjattavaa pursotinta
- 3D-tulostusteknologioihin liittyvän osaamisen lisääminen, 3D-tulostusteknologioiden sekä niiden käyttömahdollisuuksien kartoittaminen alueen yrityksissä
- 3D-tulostukseen perustuvan uuden palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan mahdollisuuksien parantaminen

Hankkeen vaikuttavuus
Projektin tuloksena syntyy
- uusi kierrätysmateriaalien 3D-tulostusmenetelmä sekä siihen liittyvää uutta teknologiaa, ohjelmistoja ja robotiikkaa
- uusia 3D-tulostuksen sovelluskohteita alueen yrityksissä
- uutta 3D-tulostukseen perustuvaa palvelu- ja tuotantoliiketoimintaa
- roadmap 3D-tulostuksen edistämiseksi alueella
- yrityskohtaisia 3D-tulostuksen kehittämis- tai käyttöönottosuunnitelmia
Projektipäällikkö
Kirsti Cura
Kehittämispäällikkö
kirsti [dot] curaatlamk [dot] fi