DIGIMAA - Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa

Digimaa hanke tähtää uudistettavan MARA-asetuksen soveltamiseen. Tehtävänä on tehostaa maarakentamisen logistiikkaa, helpottaa maa-ainesten toimituksia ja vähentää kuljetusten kustannuksia digitaalisen pilvipalvelun avulla.

Yritykset tekevät pilvipalvelussa digitaaliset maa-aineisten tilaukset koko toimitusketjulle; täyttävät sähköiset siirtokirjat ja allekirjoitukset; seuraavat kuormatoimituksia reaaliajassa; sekä vastaanottavat tilasto- ja paikkatietoon perustuvat raportit uusiomateriaaleista ja myöhemmin muista maa-aineksista.

Viranomaiset voivat käyttää dataa ja käyttöliittymää paikkatietopalveluissa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LAMKin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Tavoitteet
Digimaa-pilvipalvelun tavoitteena on tehostaa ja vähentää luonnonkiviainesten käyttöä sekä edistää korvaavien uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa. Palvelutavoitteena on luoda moderni maarakentamisen pilvipalvelu,
jota yritykset käyttävät yhdessä toimitusketjussaan.
Tavoitteiden toteutuminen
Hanke on jaettu seuraaviin työpaketteihin:
TP1: Maarakentamisen toimitusketjun vaatimukset Digimaa-palvelulle
TP2: Maarakentamisen pilottikohteiden valitseminen
TP3: Maarakentamisen kenttä- ja tiekohteet sekä varastointi/terminaalialueet.
TP4: Pilvipalvelun arkkitehtuurin ja tietomallin suunnittelu.
TP5: Moduulin tilauspalvelun ohjelmointi.
TP6: Moduulin siirtokirjatietojen ohjelmointi.
TP7: Moduulin raportointipalvelun ohjelmointi.
TP8: Digimaa-palvelimen testaus.
TP9: Yhteistyö ja tiedon jakaminen sidosryhmien kanssa.
TP10: Tiedottaminen.
TP11: Jatkorahoitus.
LAMK osallistuu työpakettien 4-10 toteutuksiin.

Hankkeen vaikuttavuus
Lyhyt aikaväli: Tuloksena syntyy demonstraatio Digimaa-pilvipalvelusta. Maarakentamisen yritykset käyttävät pilvipalvelua omien urakkasopimustensa täytäntöönpanossa. Digimaa tehostaa yritysten maarakentamisen materiaalien hankintaa ja kuljettamista. Hanke kokoaa maarakentamisen toimitusfoorumin. Maarakentamisen toimijat, uusiomateriaalien tuottajat ja julkisyhteisöjen edustajat sopivat menettelytavoista uusiomateriaalien hyödyntämisessä. Projekti toimii opiskelijoiden koulutus- ja harjoitteluareenana maarakentamisen, tietotekniikan ja ympäristöhallinnan aloilla.

Pitkä aikaväli: Digimaa tarjoaa menetelmän uusiomateriaalien paikkatiedolle (mm. tuhka, betoni, asfaltti, valimohiekka, pohjatuhka, kalkki). Uusiomateriaalien hyödyntämisasteen odotetaan paranevan 30% uusiomateriaaleja tuottavissa yrityksissä. Uusiomateriaalien keräys, käsittely ja puhdistus edistää kierrätykseen soveltuvien materiaalien käsittelyä kierrätyskeskuksissa. Pyrkimyksenä on vähentää neitseellisten maa-ainesten käyttöä tie-, katu- ja kenttärakentamisessa 6%.
Projektipäällikkö