DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille

Kuva
Lahti city by night Antti Mäkijärvi
Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä pk-yritysten liiketoimintoja muuttavista ilmiöistä tällä hetkellä. #DigiLAHTI-projektissa autetaan alueen yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja luomaan uutta liiketoimintaa digitaalisuutta hyödyntäen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LAMKin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Painoala
Älykäs liiketoiminta
Tavoitteet
Projektin tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja, sekä kehittää uusia asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita digitaalisuutta hyödyntäen. Projekti tuottaa tietoa ja toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseksi pk-yrityksissä.
Tavoitteiden toteutuminen
LAMK kehittää toimintamallin ja sitä tukevan digitaalisen palvelun, joka yhdistää opiskelijoiden osaamisen työelämäelämän tarpeiden kanssa. LADEC luo pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisprosessin sekä toimintaympäristön uusien digitaalisten teknologioiden ja ohjelmistojen kokeiluun ja yrityskohtaisten kehitysprojektien toteuttamiseen. LUT kehittää työvälineet, joiden avulla pk-yritysten tarpeet ja kehittämiskohteet digitalisaation mahdollistamalle kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle pystytään tunnistamaan.
Hankkeen vaikuttavuus
#DigiLAHTI-projekti parantaa alueen yritysten asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä sekä kannattavuutta kehittämällä digitaalisia prosesseja, -tuotteita ja -palveluita. Tätä kautta digitaalinen osaaminen lisääntyy ja yritykset menestyvät paremmin kansainvälisessä kilpailussa.

Prosessien digitalisoinnin kautta syntyy pitkällä aikavälillä uusia työpaikkoja, alueen kilpailukyky parantuu sekä yritysten käytännöt muuttuvat vähähiilisimmiksi digitaalisuuden mahdollistamin keinoin.
Projektipäällikkö
Sariseelia Sore
Lehtori
sariseelia [dot] soreatlamk [dot] fi
Yhteistyössä