Design or die - luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä

Design or die - projektin päätavoite on lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa. Luova osaaminen ja muotoilu nähdään laaja-alaisena ja strategisena keinona vahvistaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvonluontia ja kilpailukykyä. Projektissa vahvistetaan luovien alojen sisaista ja eri toimijaverkostojen yhteistyötä hyödyntämällä monialaisia toimintatapoja- ja siihen perustuvaa osaamista. Projekti tähtää myös luovien alojen ammattilaisten, harrastajien ja opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen.

Projektin toteuttavat LAMK, Aalto -yliopisto, Lapin yliopisto sekä Ornamo Oy
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Muotoilu
Tavoitteet
Design or die -projektin tavoitteena on
1. Lisätä muotoiluajattelun ja -osaamisen hyödyntämistä yritysten ja julkisen sektorin monialaisissa tuotepalvelukehitys seka innovaatioprosesseissa ja strategisessa suunnittelussa.
2. Uudistaa ja monialaistaa muotoilukoulutuksen toteuttamisen tapoja, vahvistaa koulutuksen yritys- ja
tyoelämälähtöisyyttä ja parantaa koulutuksen osuvuutta vastaamaan paremmin yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.
3. Vahvistaa opettajien, kouluttajien ja yritysneuvojien osaamista monialaisten innovaatioprosessien fasilitoinnista ja
johtamisesta seka valmennusosaamista liittyen asiakaslähtöiseen arvonluontiin, innovaatio-, liiketoiminta-, ja
kansainvälistymisosaamiseen.
4. Kehittää luovien alojen ammattilaisten markkinointi- ja myyntiosaamista sekä siihen liittyviä kohdennettuja
yrittäjyyden tukipalveluja.
5. Vahvistaa ymmärrysta muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksista strategisena, kilpailukykyä vahvistavana
tekijänä sekä juurruttaa hankkeessa syntyvää osaamista ja toimintatapoja osaksi alan koulutusta.

Projektin toimenpiteet tiivistetysti:

1. Yritysten tarpeiden tunnistaminen järjestämällä alueellisia yhteissuunnittelutyöpajoja, joissa yritysten liiketoimintaan ja tuotekehitykseen liittyviä haasteita ratkotaan yhdessä opiskelijatiimien kanssa.
2. Yhteiskehittämisen ketterät kokeilut yhteistyössä yritysten, partnerioppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Toteutetaan
monialaisia innovointityöpajoja ja -leirejä, kansainvälisia design- ja liiketoiminta-hackathoneja ja verkkovälitteisiä
massaluentoja seka järjestetään yhteissuunnittelutyöpajoja yritysten kanssa, joissa luodaan konsepteja muotoilun ja
median hyodyntämisestä myynnin, markkinoinnin ja strategisen johtamisen keinona.
3. Hyvien käytäntöjen ja koulutuksen toteuttamistapojen benchmarkkaus.
4. Kokeiluissa ja pilotoinneissa syntyvien materiaalien ja aineistojen pohjalta kehitetään verkkoaineistoja
5. Koulutuskokeilujen tuloksellisuuden arviointi seka kokeilujen tulosten levittäminen sähköisten ja painettujen
julkaisujen avulla.
6. Muotoilualan opettajille, kouluttajille ja yritysneuvojille suunnattujen valmennusohjelmien suunnittelu ja pilotointi
7. Järjestöjen yritysneuvontapalvelujen kehittäminen muotoilu- ja luovien alojen ammattilaisille
8. Korkeakouluopiskelijoille suunnattujen luovien alojen yrittäjyyden tukipalvelujen ja materiaalien kehittäminen.Projektipäällikkö

Jaa sivu