Culture Tourism for City Breakers

Culture Tourism for City Breakers on suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuva kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämisprojekti, jossa vahvistetaan luovan alan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä. Projektin toteuttavat Metropolia amk, Haaga-Helia amk, JAMK ja LAMK yhteistyössä Visit Finlandin ja alueellisten matkailuorganisaatioiden kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Älykäs liiketoiminta
Tavoitteet
- Kaupunkimatkailun trendien ja hyvien käytäntöjen selvittäminen ja toimivan kulttuuri- ja matkailualan verkoston rakentaminen.

- Monialaisen kehittäjäfoorumin suunnittelu ja pilotointi sekä think-tank-muotoisten kulttuurimatkailutyöpajojen sarja hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa (Helsinki, Lahti, Jyväskylä).

- Valtakunnallinen seminaari, jossa jaetaan alueellisten pilottien tuotokset, tulokset ja kokemukset.

- Uuden tiedon ja yhteistyön juurruttaminen osaksi oppilaitostoimintaa monialaisen kulttuurimatkailukoulutuksen muodossa.
Hankkeen vaikuttavuus
Projektin tuloksena syntyy monialainen verkostoyhteistyömalli, jonka muodostavat taide/kulttuuritoimijat, matkailualan toimijat, kulttuurituottajat, sekä ammattilaiset että amk-opiskelijat. Projekti juurruttaa oppilaitoksiin kulttuurimatkailun osaamisen kehittämiseen tähtäävän koulutussisältöjen kokonaisuuden, sekä tuottaa sitä tukevan avoimen verkkomateriaalin.
Projektipäällikkö
Reetta Nousiainen
TKI-asiantuntija
reetta [dot] nousiainenatlamk [dot] fi