Avoin digikampus - Open DigiCampus

Hankeen tavoitteena on saada aikaan suunnitelma ja pilottijärjestelmä Lahden ammattikorkeakoulun NiemiCampuksen kestävän kehityksen lähtökohdista toimivaan kiinteistön ja tilanhallinnan, älykkään opastuksen sekä kampuksen digitaalisten mittaustietojen avoimen datarajapinnan kehittämiseen. Tavoitteena on myös saavuttaa järjestelmä, jonka periaatteita voidaan hyödyntää laajemminkin sekä alueellisesti että globaalimminkin.

Osatavoitteita päätavoitteen saavuttamiseksi on kolme.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään suunnitelma pilotoinnin tekniseksi toteuttamiseksi. Tässä kartoitetaan ja valitaan pilotoinnissa käytettävät teknologiavaihtoehdot sekä avoimen datan standardit.

Toisessa vaiheessa toteutetaan pilottijärjestelmä, jossa on mukana suunnitelman mukaiset toiminnan pilotoinnin toteuttamiseksi. Tässä vaiheessa saadaan aikaan toimiva tilanhallinnan järjestelmän prototyyppi, jossa on rajapintamäärittelyt ja toteutukset ulkoisten järjestelmien kytkemiseksi, opastusjärjestelmä, joka sisältää infotauluja, tilakohtaisia interaktiivisia näyttöjä ja mobiilisovelluksen betaversion, sekä standardoidut rest-rajapintamäärittelyt ja alustavat toteutukset, joita käyttäen voidaan tarjota avointa dataa yleiseen käyttöön. Tässä vaiheessa hankkeessa on mukana vahvasti opiskelijat projektiopintojensa kautta.

Lopuksi kerätään käyttökokemuksia ja suunnitelmat tulosten levittämiseksi. Projektista tehdään yleisesti julkaistava englannin kielinen loppuraportti. Tulosten levittämiseksi tehdään tieteellisiä julkaisuja ja osallistutaan muutamaan konferenssiin. Projektissa kehitetyt koneluettavassa ja visualisoidussa muodossa olevat avoimen datan rajapinnat julkaistaan.

Hankkeessa on kumppaneina mukana mm. ISS Palvelut kiinteistön hallinnan operaattorina sekä Isku Oy.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Älykäs liiketoiminta
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke kytkeytyy Lahden ammattikorkeakoulun kampuskehitykseen, jossa toiminnat keskitetään Niemen alueelle vuoteen 2018 mennessä. Mukkulankatu 19:n kampus rakentuu Iskun huonekalutehtaan vanhoihin tiloihin muodostaen uudenlaisen toiminnallisen ekosysteemin alueelle. Hanke liittyy myös koulutuksen ja siihen liittyvän pedagogiikan sekä toiminnanohjauksen kehittämiseen vastaamaan uudenlaisia jatkuvasti kehittyviä tarpeita. Lahden ammattikorkeakoulun pedagogisen kehittämisen ohjelma sekä opetuksen toiminnanohjausta kokonaisuudessaan kehittävä Peppi-ekosysteemi antavat mahdollisuuksia vastata osaltaan asiakaslähtöiseen, tehokkaaseen ja ekologisesti kestävään toimintakulttuuriin uuden digitalisaatioon tukeutuvan kampuksen toiminnassa.
Projektipäällikkö

Jaa sivu