Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

​Hakukelpoisuus


Yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antavat seuraavat tutkinnot:

 • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin

Huom! Ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistuksella ei voi hakea ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita.

Harkinnanvarainen valinta

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa ja jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa syksyn 2019 yhteishaussa viimeistään 25.9.2019 klo 15. Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

 

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin 

Hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antaa

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on oltava
 • vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään haussa viimeistään 31.7. ja syksyn haussa viimeistään 31.12.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että valituksi tullut voi toimittaa tutkintotodistuksen kopion hakijapalveluihin kevään haussa viimeistään 8.7.2019.

 

Valintaperusteet

Lahden ammattikorkeakoulu noudattaa ammat​tikorkeakoulujen valtakunnallista valintaperustesuositusta​. Tarkat tiedot valintaperusteista saat jokaisen koulutuksen kuvauksista Opintopolusta.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valintaan vaikuttavat koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Lain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.​

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos​

 • ​et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • ​et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.