Oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Lahden ammattikorkeakoulussa sekä yhteishaun, siirtohaun että erillishaun oikaisuvaatimus jätetään sähköisesti e-lomakkeella. E-lomakkeelle voi tarvittaessa lisätä liitteitä.

Suomenkieliset oikaisuvaatimukset: https://lomake.lamk.fi/lomakkeet/268/lomake.html
Englanninkieliset oikaisuvaatimukset: https://lomake.lamk.fi/lomakkeet/309/lomake.html

Päätöksen tekee Lahden ammattikorkeakoulun rehtori.