Erillishaku YAMK-tutkintokoulutukseen

Hakukriteerit

Voit hakea avoimen AMK:n väylän erillishaussa YAMK-tutkintokoulutukseen, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto
  • Sinulla on korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden alan työkokemus. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus.
  • Haettavaan koulutukseen soveltuvat YAMK-polkuopinnot 10/15 op on suoritettu. Myös muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut, soveltuvat polkuopinnot käyvät. Tutkinto-opintoja, joita ei ole suoritettu avoimessa AMK:ssa, ei hyväksytä.​
  • Opintosuoritusten keskiarvo on vähintään 3 asteikolla 1-5
  • Kulttuurialalla hakijan tulee lisäksi tehdä esivalintatehtävät

Jos em. ehdot täyttyvät, sinut kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Haastattelussa kartoitetaan motivaatiota ja YAMK-opinnäytetyön aihetta. Haastatteluun kutsutaan pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden jättämisestä.

Hakijalta edellytetään avoimessa AMK:ssa suoritettuja YAMK-tason opintoja aloittain seuraavasti:

Kulttuuriala ja Tekniikan ala: Vähintään 10 op suoritettuja opintoja
Liiketalouden ja matkailun ala sekä Sosiaali- ja terveysala: Vähintään 15 op suoritettuja opintoja

Hakeminen

Täytä hakemus ja katso tarkemmat valintaperusteet ja -ohjeet tutkinto-ohjelmittain Opintopolku.fi-järjestelmässä.

Hakuaika

Syksyn 2019 hakuaika on rajattu ajalla 1.-15.11.2019 klo 15.00. Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi, opiskeluoikeutesi alkaa 1.1.2020 LAB-ammattikorkeakoulussa. Haettavaan koulutukseen soveltuvat polkuopinnot 10/15 op tulee olla suoritettu 31.12.2019 mennessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen. Jos 10/15 op ei ole suoritettu 31.12.2019 mennessä, opiskelijavalinta purkautuu.