Erikoistumiskoulutus

Uudet erikoistumiskoulutukset edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille, jo työelämässä toimineille henkilöille.​
Erikoistumiskoulutuksilla luodaan mahdollisuus syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen sekä tukea uusia asiantuntijuusalueita.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015.​​​​​

Erikoistumiskoulutukset

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op | 18.9.2019 - 19.5.2020

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus, 30 op | 5.9.2019 - 25.9.2020

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op | 5.9.2019 - 15.5.2020

 

Tulossa keväällä 2020

Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus, 30 op | 27.01.2020 - 30.04.2021

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op | 23.1. - 26.11.2020

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op | 16.1 - 26.11.2020

Suunnitteilla syksy 2020

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op
Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op