Polkuopinnot

Polkuopinnot ovat laajoja opintokokonaisuuksia, jotka koostuvat pääasiassa kunkin koulutuksen ensimmäisen opiskeluvuoden opinnoista. Polkuopintojen laajuus AMK-tasolla on 55 opintopistettä ja YAMK-tasolla 10-15 opintopistettä koulutusalasta riippuen.

Tammikuussa 2020 alkavat polkuopinnot

Ilmoittautuminen 2.12.2019 klo 8 - 8.12.2019 klo 23.59. Polkuopintojen kuvaukset julkaistaan sivuillamme lokakuun aikana.

AMK-polkuopinnot

Liiketalouden ja matkailun ala

  • BBA, International Business, päivätoteutus (55 op)
  • BBA, Business Information Technology, päivätoteutus (55op)
  • Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus (55 op)
  • Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot (55 op)

Sosiaali- ja terveysala

  • Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus (55 op)
  • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (55 op)
  • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (55 op)
  • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (55 op)

Tekniikan ala

  • Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus (55 op)
  • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (55 op)

Ilmoittautuminen

AMK-polulle voit ilmoittautua pohjakoulutuksestasi riippumatta. Muista avoimen opinnoista poiketen polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen. YAMK-polulle voit ilmoittautua, jos sinulla on jo ammattikorkeakoulu- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kielitaito

Englanninkielisiin AMK-polkuihin ilmoittautuvat kutsutaan kielitestaukseen, joka tulee läpäistä.

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi ja haluat ilmoittautua suomenkieliseen polkuun, edellytämme sinulta vähintään kielitaitotasoa B1 tai YKI3. Kielitaito on todistettava. 

 

Täysipäiväistä, mutta sivutoimista opiskelua

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun sekä korkeakoulutasoisia opiskeluvalmiuksia. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua. Polkuopiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia, kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksia ei avoimen AMK:n opiskelijalle myönnetä. 

Hyväksiluvut

Hyväksilukuja ei tehdä avoimessa AMK:ssa, vaan vasta tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Näin ollen polkuopintoihin ei voi sisällyttää aiempia korkeakouluopintoja. Jos sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, polkuopintojasi voidaan tarvittaessa räätälöidä opetussuunnitelmamme puitteissa siten, että et joudu suorittamaan samoja opintoja kahteen kertaan.

Opintojen ohjaus

Opiskeluun liittyviin kysymyksiin ja opintojen suunnittelun tueksi on tarjolla monenlaista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Ensisijaista ohjausta polkuopiskelijalle antaa oma opettajatutor. Jos sinulla on kysyttävää avoimen AMK:n käytännöistä, ota yhteyttä osoitteeseen avoinamkatlamk [dot] fi.

Opiskelu työttömänä

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Avoimen AMK:n väylä - polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopinnot voit tietyin kriteerein hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen. Jos tulet valituksi, avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan tutkintoon ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla.